Program P1-0195

Geookolje in geomateriali

vodja programa Dr. Dolenec Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
21372 Dr. Matej Dolenec 590.03 54.99 277.12 347.03 2.02 359 38 12 0.01 0 0.07 0.22 0.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06264 Dr. Tadej Dolenec 177.19 23.53 67.39 88.92 0.59 597 43 13 0 0 0.03 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07177 Dr. Breda Mirtič 117.07 0 97.83 97.83 0.45 290 45 10 0 0 0 0 0 2014
11229 Dr. Uroš Herlec 64.17 0 24.55 24.55 0.21 48 20 4 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15249 Dr. Barbara Čenčur Curk 162.26 0 0 40.99 0.46 51 25 4 0 5.40 0.39 0.22 6.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15900 Dr. Marko Vrabec 207.11 17.01 85.87 99.35 0.69 334 74 8 0 0 0 0.76 0.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17146 Miran Udovč 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18607 Dr. Simona Jarc 191.53 0 48.63 164.94 0.65 26 9 3 0 0 0.03 0.01 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20249 Dr. Andrej Šmuc 366.05 48.11 172.14 172.14 1.23 96 16 6 0 0.19 0 0.10 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20407 Ema Hrovatin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22449 Dr. Mirijam Vrabec 202.80 0 85.54 124.88 0.68 171 39 8 0 0 0.03 0.03 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23426 Dr. Boštjan Rožič 274.70 35.42 84.00 100.31 0.88 76 13 5 0 0 0.08 0.04 0.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23971 Dr. Tomislav Popit 275.12 119.00 145.82 145.82 1.01 3 1 1 0 0 0 0.01 0.01 2016,2017,2018,2019
24253 Dr. Timotej Verbovšek 545.39 119.00 136.55 217.93 1.77 51 9 4 0 0 0.15 0.06 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26552 Dr. Nastja Rogan Šmuc 222.07 20.50 60.52 118.77 0.72 223 38 9 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29632 Dr. Petra Žvab Rožič 215.61 58.95 102.80 114.47 0.76 118 34 6 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31990 Dr. Lea Žibret 55.60 55.60 55.60 55.60 0.27 30 24 2 0 0 0 0 0 2014 2015
31991 Dr. Petra Vrhovnik 58.73 0 0 9.86 0.17 93 20 5 0 0.01 0 0.02 0.03 2014,2015
33140 Dr. Anja Torkar 54.57 0 0 0 0.15 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34383 Dr. Darja Komar 39.69 0 0 9.86 0.12 14 10 2 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015 2016
38136 Mag. Ana Trobec 56.88 17.01 43.35 43.35 0.22 7 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39235 Mag. Aleš Šoster 74.70 0 0 0 0.20 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51116 Primož Miklavc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51329 Mag. David Gerčar 8.05 0 0 0 0.02 2 2 1 0 0 0 0 0 2018,2019
51975 Mag. Andrej Novak 27.32 0 26.82 26.82 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3986.64 569.12 1514.53 2003.42 13.38 1830 74 22 0.01 5.60 0.78 1.57 7.96
Izračun na število doktorjev 297.51 42.47 113.02 149.51 1.00 136.57 0 0.42 0.06 0.12 0.59
Izračun na FTE: 2.29 1740.89 248.52 661.37 874.86 5.84 799.13 0 2.45 0.34 0.69 3.48


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019