Program P1-0207

Toksini in biomembrane

vodja programa Dr. Križaj Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
00412 Dr. Igor Križaj 968.63 0 250.97 392.86 3.01 1337 104 18 0 0.07 0.30 0.03 0.40 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04570 Dr. Jože Pungerčar 186.96 0 10.21 29.98 0.53 671 57 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06905 Dr. Tom Turk 265.91 39.23 64.74 106.02 0.85 694 52 15 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06994 Dr. Peter Maček 389.18 0 186.48 216.21 1.30 2141 169 26 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07673 Dr. Dušan Kordiš 191.07 0 88.46 165.29 0.68 743 97 17 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11155 Dr. Damjana Drobne 137.44 14.78 37.33 84.94 0.46 2475 258 26 0 7.05 0.08 0.12 7.25 2019
15328 Dr. Kristina Sepčić 589.74 73.00 346.01 462.67 2.16 1750 79 22 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15587 Igor Koprivec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15639 Dr. Gregor Gunčar 127.94 63.68 82.60 108.75 0.51 964 74 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15640 Dr. Vera Župunski 152.56 31.18 121.80 134.30 0.60 721 484 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15686 Dr. Gregor Anderluh 270.56 68.17 121.75 189.98 0.98 3395 169 33 8.07 0.13 0.03 0.03 8.26 2014
18802 Dr. Adrijana Leonardi 251.23 0 126.97 167.79 0.86 410 97 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20213 Dr. Toni Petan 247.22 0 61.04 129.46 0.79 151 25 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20653 Dr. Uroš Petrovič 398.32 0 102.22 235.24 1.29 379 80 11 0 0.32 0 0 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21553 Dr. Jernej Šribar 112.16 0 75.67 103.24 0.42 106 18 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23575 Dr. Miha Pavšič 220.44 79.57 187.38 187.38 0.88 63 15 4 0.03 0 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24290 Dr. Matej Butala 320.24 115.95 197.09 225.88 1.21 287 142 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25518 Dr. Miha Črnigoj 22.43 0 0 21.03 0.07 54 15 4 0 0 0 0 0 2014
25974 Dr. Cene Gostinčar 184.04 30.97 84.61 168.80 0.68 565 126 14 0 0 0 0 0 2018
26460 Dr. Mojca Mattiazzi Ušaj 68.84 22.10 57.02 68.56 0.28 205 51 6 0 0 0 0 0 2014,2015
30876 Dr. Janez Kokošar 17.06 0 0 16.67 0.06 62 31 3 0 0 0 0 0 2014
32099 Dr. Maja Grundner 35.13 23.94 23.94 23.94 0.15 22 18 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2016
33136 Dr. Miha Mikelj 9.41 0 0 8.00 0.04 70 36 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33137 Dr. Matej Skočaj 42.15 23.94 35.83 35.83 0.17 243 163 5 0 0 0 0 0 2018,2019 2014
33313 Dr. Vesna Brglez 50.64 0 0 27.99 0.16 51 24 3 0 0 0 0 0 2014 2014
33324 Dr. Jernej Oberčkal 55.39 0 19.51 47.08 0.19 16 13 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33683 Nina Orehar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34328 Špela Bordon 24.29 17.01 17.01 17.01 0.09 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
34435 Minca Klobčar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
35319 Mojca Ogrizović 45.37 0 11.87 40.24 0.16 78 47 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
35369 Dr. Veno Kononenko 60.11 0 12.51 60.11 0.21 73 32 4 0 0 0 0 0 2019
35371 Dr. Maruša Novak 55.07 0 35.60 46.81 0.20 8 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2016
35372 Dr. Davor Obradović 20.06 0 11.05 11.05 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37465 Mag. Sabina Ott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
37504 Neža Repar 0 0 0 0 0 54 16 5 0 0 0 0 0 2019
38200 Mag. Eva Jarc 111.75 0 21.35 61.79 0.35 10 5 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39090 Mag. Anastasija Panevska 13.99 0 11.89 11.89 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50498 Mag. Adrijan Ivanušec 22.26 0 18.92 18.92 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50856 Mag. Beti Kužnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51231 Mag. Anja Pavlin 31.01 26.36 26.36 26.36 0.14 1 1 1 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5698.60 629.88 2448.19 3652.07 19.69 12737 484 52 8.10 7.57 0.41 0.21 16.29
Izračun na število doktorjev 331.31 36.62 142.34 212.33 1.14 740.52 0.47 0.44 0.02 0.01 0.95
Izračun na FTE: 6.60 863.42 95.44 370.94 553.34 2.98 1929.85 1.23 1.15 0.06 0.03 2.47


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019