Program P1-0208

Farmacevtska kemija: načrtovanje, sinteza in vrednotenje učinkovin

vodja programa Dr. Kikelj Danijel


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01463 Dr. Danijel Kikelj 1091.46 22.22 361.19 587.25 3.55 1177 111 17 0 1.23 0.39 0 1.62 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08519 Dr. Marija Sollner Dolenc 1141.53 65.66 547.89 802.71 3.99 1034 106 19 0.11 0.06 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12443 Dr. Irena Mlinarič Raščan 911.62 101.86 456.69 607.75 3.21 632 53 15 3.77 0 0.07 0.64 4.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15284 Dr. Stanislav Gobec 1552.85 338.36 765.48 1233.41 5.56 2353 257 24 1.59 5.61 0.98 0.02 8.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15706 Dr. Tanja Gmeiner 16.48 0 0 0 0.04 508 123 10 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
17437 Marjeta Mulej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
17438 Damijana Zalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18633 Dr. Anamarija Zega 275.98 0 210.31 232.31 1.03 430 55 13 0 0.07 0.23 0 0.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19061 Dr. Aleš Obreza 224.58 45.34 72.99 87.92 0.74 322 117 6 0.30 0 0 0.04 0.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19062 Dr. Jožko Cesar 29.68 0 19.51 19.51 0.10 159 35 8 1.40 0 0 0 1.40 2014,2015,2016
19281 Dr. Zdenko Časar 1930.54 1370.00 1640.97 1795.98 6.91 357 42 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19317 Dr. Lucija Peterlin Mašič 920.34 68.50 365.02 561.45 3.11 1161 156 20 0 0.57 0 0 0.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21456 Dr. Marko Anderluh 673.59 78.09 281.09 364.08 2.28 594 117 14 0.11 0.43 0.12 0.01 0.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21459 Dr. Nataša Karas Kuželički 346.66 0 67.80 113.44 1.05 209 49 8 0 0 0.05 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21692 Irena Klančnik Mavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
23419 Dr. Janez Mravljak 239.61 40.00 91.19 133.67 0.82 199 34 8 0.29 0 0.07 0 0.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24400 Dr. Janez Ilaš 580.15 50.82 251.45 458.82 2.06 416 106 11 0.29 1.37 0.46 0.01 2.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25490 Dr. Matej Sova 446.17 106.67 201.03 337.74 1.62 598 257 10 0.11 0 0 0 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26493 Dr. Matej Živec 40.00 40.00 40.00 40.00 0.20 120 29 7 0 0 0 0 0 2014
26495 Dr. Nina Kočevar Glavač 471.37 0 21.66 21.66 1.28 153 29 8 0 0 0 0.14 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26496 Dr. Žiga Jakopin 949.29 56.52 467.71 689.45 3.34 350 52 12 0 0.05 0 0.01 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26512 Dr. Rok Frlan 162.82 0 25.91 131.42 0.54 247 111 7 0 0.07 0 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28220 Dr. Damjan Janeš 85.84 0 17.89 17.89 0.25 258 62 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28334 Dr. Tihomir Tomašić 629.78 0 290.20 461.02 2.18 736 156 16 0 0.57 0 0.08 0.65 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28862 Dr. Roman Šink 41.41 0 10.03 41.01 0.15 286 53 11 0 0 0 0 0 2014,2015
28905 Dr. Nace Zidar 395.74 0 167.59 269.45 1.35 362 53 12 0 0.40 0 0 0.40 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29903 Dr. Veronika Škedelj 0 0 0 0 0 127 53 5 0 0 0 0 0 2014
29982 Dr. Alenka Šmid 164.22 0 99.16 135.83 0.60 59 12 5 0 0 0.21 0 0.21 2016,2017,2018,2019
30698 Dr. Jakob Kljun 94.44 0 90.12 90.12 0.37 751 92 16 0 0 0 0 0 2014
30815 Dr. Meta Kokalj Ladan 88.75 0 77.28 77.28 0.34 57 24 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
30816 Dr. Izidor Sosič 390.78 73.60 223.04 335.05 1.46 347 30 12 0 0 0.01 0.01 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31492 Dr. Uroš Trstenjak 0 0 0 0 0 35 13 3 0 0 0 0 0 2015
31879 Petra Ferkov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32034 Dr. Martina Gobec 366.60 45.34 239.70 310.36 1.38 168 30 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32036 Dr. Martina Hrast 185.79 27.48 79.97 160.90 0.68 146 15 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32130 Dr. Boris Kramberger 0 0 0 0 0 43 43 1 0 0 0 0 0 2014,2015
32180 Dr. Barbara Rejc 35.87 0 0 0 0.10 9 6 2 0 0 0 0 0 2016,2017 2016
32431 Dr. Peter Molek 44.39 0 24.30 33.75 0.16 121 99 3 0 0 0 0 0 2018,2019
32587 Dr. Marko Jukič 363.93 125.78 220.23 308.67 1.41 138 36 6 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
33052 Dr. Žiga Hodnik 43.21 0 17.65 36.73 0.15 81 28 5 0 0 0 0 0 2014
33169 Dr. Eva Ogorevc 21.95 0 0 21.95 0.07 60 39 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2014
33908 Dr. Urban Košak 172.21 33.33 93.62 146.38 0.64 110 68 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
34223 Dr. Tijana Markovič 28.67 0 0 24.37 0.10 50 21 4 0 0 0 0 0 2018,2019
34347 Dr. Luka Rejc 0 0 0 0 0 7 5 1 0 0 0 0 0 2015 2015
34508 Dr. Boris Brus 262.26 101.12 136.00 231.29 1.01 257 68 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
34512 Dr. Dunja Urbančič 14.59 0 0 12.50 0.05 3 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2018
35325 Martina Tekavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35432 Dr. Darja Gramec Skledar 276.61 31.45 193.30 236.54 1.05 168 75 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
36438 Dr. Damijan Knez 412.86 101.12 231.15 337.69 1.55 214 27 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
37050 Dr. Kaja Rožman 152.85 0 52.58 108.91 0.52 23 9 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37648 Mag. Katja Perc 0 0 0 0 0 28 28 1 0 0 0 0 0 2018,2019
37669 Andraž Lamut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38165 Sanja Nabergoj 75.43 56.52 56.52 67.99 0.33 5 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39200 Mag. Eva Shannon Schiffrer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39201 Mag. Maša Kenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39202 Mag. Žiga Skok 36.86 0 19.01 31.33 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50400 Mag. Ana Dolšak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50490 Mag. Martina Durcik 52.37 0 19.01 44.52 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50503 Mag. Matjaž Weiss 12.25 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50814 Mag. Katarina Grabrijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52092 Mag. Damjan Avsec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52094 Mag. Andrej Šterman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52377 Mag. Taja Zore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 16454.38 2979.78 8246.24 11760.10 57.67 8509 257 40 7.97 10.43 2.59 0.96 21.95
Izračun na število doktorjev 541.26 98.02 271.26 386.85 1.90 279.90 0.26 0.34 0.09 0.03 0.72
Izračun na FTE: 6.17 2666.84 482.95 1336.51 1906.01 9.35 1379.09 1.29 1.69 0.42 0.16 3.56


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019