Program P1-0236

Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje

vodja programa Dr. Kuntner Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
19326 Dr. Matjaž Kuntner 1567.36 111.10 846.86 950.31 5.26 1434 146 20 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08056 Dr. Branko Vreš 322.52 0 16.67 76.37 0.92 35 10 3 0 0.31 0.11 0.01 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08376 Dr. Igor Dakskobler 1481.74 18.24 45.55 64.52 4.03 60 17 4 0 0.01 0.31 0 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10194 Dr. Andraž Čarni 981.77 92.60 193.35 292.90 3.01 766 147 14 0 0.14 0.26 0.14 0.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15157 Dr. Tatjana Čelik 161.80 0 40.34 100.04 0.53 112 64 6 0 0.37 0.05 0 0.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17094 Dr. Urban Šilc 949.94 11.06 169.19 247.74 2.82 710 264 12 0 0.38 0.21 0.03 0.62 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17345 Iztok Sajko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019
17554 Olga Kardoš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019
28436 Dr. Simona Kralj Fišer 330.66 0 236.29 281.06 1.23 439 81 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32208 Dr. Matjaž Gregorič 204.11 15.43 128.99 157.75 0.75 149 19 8 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
32700 Tjaša Lokovšek 88.89 15.43 76.98 85.62 0.36 47 31 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34594 Dr. Ren Chung Cheng 353.23 0 192.00 265.64 1.25 170 33 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36398 Dr. Klemen Čandek 178.84 0 144.69 153.32 0.68 69 49 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37556 Mag. Shakira Guani Quinones Lebron 73.88 51.26 72.47 72.47 0.33 21 16 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38268 Mag. Filip Küzmič 99.44 0 44.03 44.03 0.33 6 3 2 0 0 0.01 0 0.01 2015,2016,2017,2018,2019
50578 Mag. Eva Turk 32.81 0 0 29.81 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 6826.99 315.12 2207.41 2821.58 21.61 3256 264 28 0 1.26 0.95 0.18 2.39
Izračun na število doktorjev 832.56 38.43 269.20 344.10 2.64 397.07 0 0.15 0.12 0.02 0.29
Izračun na FTE: 4.12 1657.04 76.49 535.78 684.85 5.25 790.29 0 0.31 0.23 0.04 0.58


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019