Program P1-0242

Kemija in struktura bioloških učinkovin

vodja programa Dr. Plavec Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10082 Dr. Janez Plavec 2544.69 1075.01 1825.72 2036.13 6.72 2266 57 25 10.00 1.65 0.26 0.07 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12832 Dr. Barbara Mohar 678.08 393.64 581.26 653.41 2.90 601 45 15 0.52 0 0 0 0.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17916 Dr. Iztok Jože Košir 1067.10 460.70 708.24 793.39 4.16 827 237 12 1.39 0.25 2.51 1.46 5.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22575 Dr. Primož Šket 453.83 125.95 309.81 331.55 1.72 565 47 16 0 0.15 0.57 0 0.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24448 Dr. Mirko Cevec 68.38 23.59 65.85 65.85 0.28 123 37 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
24975 Dr. Damjan Makuc 221.35 18.33 137.50 183.63 0.81 414 56 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26334 Dr. Gregor Ilc 24.61 0 23.75 23.75 0.11 275 64 9 0 0 0 0 0 2018,2019
28022 Dr. Peter Podbevšek 271.12 200.84 240.06 240.06 1.17 128 23 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30845 Dr. Marko Trajkovski 0 0 0 0 0 129 34 5 0 0 0.23 0 0.23 2014,2016,2019
31911 Dr. Eva Čeh 71.79 0 50.83 68.79 0.27 5 4 1 0 0 0.37 0 0.37 2014
31950 Dr. Petra Galer 84.47 46.69 46.69 46.69 0.32 210 187 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2014
32112 Dr. Martina Lenarčič Živković 141.97 60.02 109.90 109.90 0.56 60 32 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019 2014
33235 Dr. Andrea Kišić 133.45 113.43 113.43 113.43 0.60 76 27 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
33237 Dr. Slavko Rast 102.88 0 55.29 87.44 0.37 35 10 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
34525 Dr. Maja Marušič 186.08 96.65 127.62 148.85 0.75 149 36 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
35062 Dr. Tanja Potočnik 182.32 0 61.20 126.24 0.61 25 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
35144 Dr. Vojč Kocman 305.70 273.50 273.50 273.50 1.36 16 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36419 Dr. Jasna Brčić 314.09 174.14 226.20 267.31 1.29 25 23 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37419 Dr. Miha Ocvirk 253.32 55.28 147.76 147.76 0.92 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37459 Dr. Andrej Emanuel Cotman 187.48 62.25 150.37 159.36 0.75 35 19 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37460 Urška Slapšak 27.95 0 13.76 23.76 0.10 12 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38253 Mag. Gašper Poklukar 13.41 0 11.40 11.40 0.06 8 8 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50619 Mag. Daša Pavc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 7334.07 3180.02 5280.14 5912.20 25.83 4109 237 32 11.91 2.05 3.94 1.53 17.45
Izračun na število doktorjev 643.34 278.95 463.17 518.61 2.27 360.44 1.04 0.18 0.35 0.13 1.53
Izračun na FTE: 3.61 2031.60 880.89 1462.64 1637.73 7.16 1138.23 3.30 0.57 1.09 0.42 4.83


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019