Program P1-0288

Algebre in kolobarji

vodja programa Dr. Brešar Matej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08721 Dr. Matej Brešar 1503.87 160.00 493.35 708.52 4.91 2051 148 23 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01470 Dr. Bojan Magajna 634.17 0 113.84 293.32 1.97 115 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02297 Dr. Peter Legiša 0 0 0 0 0 32 12 4 0 0 0 0 0 2014
04310 Dr. Joso Vukman 161.98 0 0 0 0.43 538 50 13 0 0 0 0 0 2014
05953 Dr. Peter Šemrl 1508.79 0 492.32 600.81 4.73 1796 224 22 0.79 0 0 0 0.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06084 Dr. Bojan Hvala 47.06 0 0 0 0.13 200 171 4 0 0 0 0 0 2014
07082 Dr. Gorazd Lešnjak 0 0 0 0 0 49 20 3 0 0 0 0 0 2014
07680 Dr. Tatjana Petek 435.57 0 289.91 334.85 1.57 69 20 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11719 Dr. Borut Zalar 0 0 0 0 0 92 19 5 0 0 0 0 0 2014
13431 Dr. Sašo Strle 38.81 0 32.99 32.99 0.14 97 24 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
17808 Dr. Rok Strašek 32.35 0 0 0 0.09 26 10 2 0 0 10.00 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17809 Dr. Matej Mencinger 486.99 0 150.50 204.96 1.54 19 5 2 0 0 0.19 0 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18750 Dr. Gregor Dolinar 501.24 0 140.69 191.15 1.56 208 22 9 0.09 0.13 0.07 0.20 0.49 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19550 Dr. Daniel Eremita 523.89 0 106.68 288.85 1.66 147 44 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19551 Dr. Dominik Benkovič 538.58 0 273.71 365.62 1.86 265 44 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19886 Dr. Emil Žagar 451.91 0 316.65 334.36 1.64 107 14 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20272 Dr. Maja Fošner 419.41 0 0 89.04 1.18 165 33 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23340 Dr. Janko Marovt 807.67 0 93.26 429.59 2.50 84 22 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23467 Dr. Marjetka Knez 789.85 0 685.64 703.35 3.04 100 14 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29707 Dr. Mateja Grašič 59.60 0 0 21.45 0.17 39 21 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
30109 Dr. Ganna Kudryavtseva 517.20 0 63.83 147.55 1.52 106 15 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32024 Dr. Tina Rudolf 62.96 0 53.52 53.52 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
33288 Dr. Lucijan Plevnik 272.84 0 0 165.31 0.84 10 4 2 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019 2014
33617 Dr. Špela Špenko 201.55 0 46.18 107.80 0.64 45 11 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35334 Dr. Urban Jezernik 176.89 0 0 41.86 0.50 4 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
36360 Dr. Aljaž Zalar 381.95 0 112.70 324.66 1.32 11 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
38222 Mag. Barbara Ikica 100.76 0 39.14 39.14 0.33 6 5 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
51878 Mag. Gregor Podlogar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 10655.89 160.00 3504.91 5478.70 34.52 5578 224 32 0.88 0.13 10.26 0.20 11.47
Izračun na število doktorjev 598.65 8.99 196.91 307.79 1.94 313.37 0.05 0.01 0.58 0.01 0.64
Izračun na FTE: 2.30 4633.00 69.57 1523.87 2382.04 15.01 2425.22 0.38 0.06 4.46 0.09 4.99


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019