Program P1-0291

Analiza in geometrija

vodja programa Dr. Forstnerič Franc


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
09990 Dr. Franc Forstnerič 1964.38 80.00 1282.49 1608.77 5.90 592 43 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02301 Dr. Josip Globevnik 694.16 210.23 640.74 687.16 2.88 257 28 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03425 Dr. Jernej Kozak 56.70 0 38.32 56.03 0.22 94 14 5 0 0 0 0 0 2014
05000 Dr. Boris Lavrič 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 2014
08722 Dr. Miran Černe 267.66 0 112.44 249.66 0.95 36 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08728 Dr. Pavle Saksida 300.62 0 100.12 100.12 0.94 22 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10587 Dr. Darja Govekar-Leban 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
11686 Dr. Janez Mrčun 105.97 0 0 0 0.28 85 13 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12190 Dr. Damjana Kokol Bukovšek 86.74 0 54.44 78.07 0.32 39 5 4 0 0 0 0 0 2016
12191 Dr. Aleksej Turnšek 163.31 0 163.31 163.31 0.66 139 35 7 0 0 0 0 0 2016
15126 Dr. Barbara Drinovec Drnovšek 492.35 0 363.67 363.67 1.79 56 16 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18171 Dr. Marko Slapar 312.34 0 56.35 195.86 1.00 31 6 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19285 Dr. Oliver Dragičević 99.75 0 84.79 84.79 0.39 165 58 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20821 Dr. Jasna Prezelj 175.78 0 0 80.23 0.52 34 7 4 0 0 0.19 0 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20977 Dr. Bojan Gornik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
23466 Dr. Dejan Kolarič 6.00 0 0 0 0.02 26 22 2 0 0 0 0 0 2014
24330 Dr. Tadej Starčič 203.76 0 56.35 56.35 0.62 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25607 Dr. Jure Kališnik 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30829 Dr. Uroš Kuzman 390.18 0 170.19 330.41 1.37 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30895 Dr. Blaž Jelenc 50.15 0 34.90 34.90 0.17 17 10 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019 2014
33290 Dr. Gašper Zadnik 72.21 0 0 0 0.19 3 2 1 0 0 0 0 0 2014 2014
34560 Dr. Luka Boc Thaler 199.78 0 108.15 108.15 0.67 5 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35334 Dr. Urban Jezernik 50.29 0 0 16.24 0.14 4 2 1 0 0 0 0 0 2016,2017 2016
38173 Mag. Riccardo Ugolini 102.03 0 102.03 102.03 0.41 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39237 Mag. Brett Chenoweth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50668 Mag. Mi Hu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5794.16 290.23 3368.29 4315.75 19.44 1510 58 17 0 0 0.19 0 0.19
Izračun na število doktorjev 381.19 19.09 221.60 283.93 1.28 99.34 0 0 0.01 0 0.01
Izračun na FTE: 2.03 2854.27 142.97 1659.26 2125.99 9.58 743.84 0 0 0.09 0 0.09


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019