Program P1-0292

Topologija, geometrija in nelinearna analiza

vodja programa Dr. Repovš Dušan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07083 Dr. Dušan Repovš 4247.95 423.62 1689.03 2814.57 6.28 1071 57 18 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03342 Dr. Matija Cencelj 156.99 0 71.63 71.63 0.52 71 36 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
08947 Dr. Nežka Mramor Kosta 111.10 0 4.10 30.94 0.32 135 76 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10768 Dr. Petar Pavešić 589.49 0 167.48 336.35 1.90 13 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18839 Dr. Aleš Vavpetič 481.87 0 108.26 341.21 1.58 18 3 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
21969 Dr. Jaka Smrekar 135.16 0 40.86 40.86 0.42 9 3 1 0.19 0 0 0 0.19 2014,2016,2017,2018,2019
26522 Dr. Žiga Virk 216.35 0 146.89 146.89 0.78 89 36 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2019
28252 Dr. Dikran Dikranian 451.82 0 106.70 169.67 1.38 430 28 10 0 0 0 0 0 2014,2015
29964 Dr. Vicentiu Radulescu 7583.30 733.99 3748.82 5692.34 6.49 3118 187 29 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31192 Dr. Mykhaylo Zarichnyy 166.56 0 0 0 0.44 84 19 5 0 0 0 0 0 2014,2015
31193 Dr. Taras Banakh 832.77 0 0 213.19 2.36 260 10 7 0 0 0 0 0 2014,2015
31487 Dr. Lyubomyr Zdomskyy 996.44 170.84 371.27 585.12 3.41 141 18 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34563 Peter Lendero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
35333 Dr. Leon Lampret 45.02 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35587 Dr. Dejan Govc 70.59 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
36991 Dr. Giovanni Molica Bisci 2788.86 166.19 1402.54 2182.34 6.05 1384 116 23 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37689 Dr. Raffaella Servadei 871.55 53.33 429.99 682.08 3.10 1581 264 19 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38771 Dr. Nikolaos Papageorgiou 5896.06 571.07 2433.01 4656.05 6.38 911 32 17 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51840 Mag. Boštjan Lemež 73.79 0 0 0 0.20 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
29631 Dr. Boštjan Gabrovšek 0 0 0 0 0 14 7 2 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 25715.67 2119.04 10720.58 17963.24 41.92 8126 264 38 0.19 0 0 0 0.19
Izračun na število doktorjev 2296.04 189.20 957.19 1603.86 3.74 725.54 0.02 0 0 0 0.02
Izračun na FTE: 1.50 17143.78 1412.69 7147.05 11975.49 27.95 5417.33 0.13 0 0 0 0.13


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019