Program P1-0294

Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju

vodja programa Dr. Potočnik Primož


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18838 Dr. Primož Potočnik 759.74 0 140.44 588.42 2.51 513 49 12 0.07 0 0 0 0.07 2015,2016,2017,2018,2019
01467 Dr. Vladimir Batagelj 954.38 428.61 487.54 582.21 3.56 862 98 16 0.54 0 0 0 0.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01935 Dr. Marko Petkovšek 466.61 0 0 27.74 1.26 438 70 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01941 Dr. Tomaž Pisanski 1117.76 52.01 305.74 683.26 3.67 991 74 16 0.58 0.15 0.37 0 1.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02017 Dr. Matevž Bren 276.02 0 105.03 105.03 0.88 174 63 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03231 Dr. Marko Razpet 23.53 0 0 0 0.06 24 5 3 0 0 0 0 0 2014
06895 Dr. Izidor Hafner 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
11234 Dr. Jurij Kovič 526.24 0 0 401.06 1.67 20 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12303 Dr. Simona Korenjak Černe 191.42 48.03 119.65 119.65 0.70 31 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14273 Dr. Arjana Žitnik 324.44 0 36.70 257.53 1.06 85 20 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15136 Dr. Bor Plestenjak 619.89 0 488.45 533.39 2.34 106 13 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15137 Dr. Matjaž Zaveršnik 0 0 0 0 0 114 80 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
15571 Dr. Blaž Zmazek 47.25 0 0 0 0.13 119 28 7 0 0 0.02 0 0.02 2014
15854 Dr. Andrej Bauer 338.06 0 54.19 139.25 1.03 179 32 7 0 4.67 0 0 4.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19284 Dr. Marko Boben 319.69 0 20.27 20.27 0.87 151 38 7 1.71 0.04 0.06 0 1.81 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20269 Dr. Iztok Kavkler 40.59 0 0 34.50 0.13 11 6 2 2.26 0.49 0.07 0 2.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20271 Dr. Gašper Jaklič 594.70 0 420.82 459.25 2.18 150 16 7 0.06 0 0 0 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21658 Dr. Alen Orbanić 33.02 0 0 0 0.09 108 20 7 5.18 0.99 0.11 0.19 6.47 2015,2016,2017,2018,2019
21773 Dr. Helena Zakrajšek 0 0 0 0 0 23 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015
22401 Dr. Matjaž Konvalinka 613.95 0 239.68 357.63 2.04 61 7 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24421 Dr. Boris Horvat 115.45 37.42 37.42 58.14 0.39 38 10 4 4.15 1.69 0.07 0.03 5.94 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26450 Dr. Primož Lukšič 0 0 0 0 0 12 10 2 2.89 1.08 0.11 0.02 4.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32029 Dr. Selena Praprotnik 119.58 51.94 51.94 101.64 0.45 10 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
32079 Dr. Maria del Rio Francos 107.29 0 0 91.20 0.35 15 6 3 0 0 0 0 0 2014 2014
32320 Dr. Matija Pretnar 280.38 0 54.19 54.19 0.83 153 55 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33231 Dr. Katja Berčič 12.50 0 0 0 0.03 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2015
34561 Dr. Nino Bašić 286.39 29.02 212.68 258.04 1.09 28 17 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
34751 Dr. Boštjan Kovač 94.78 0 68.68 82.46 0.35 12 4 2 0 0 0 0 0 2014
35520 Dr. Istvan Estelyi 79.84 0 0 0 0.21 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36752 Mag. Martin Ambrožič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
37834 Dr. Alexander Keith Simpson 190.91 0 0 0 0.51 280 35 9 0 0.79 0 0 0.79 2016,2017,2018,2019
38393 Dr. Gordon Ian Williams 73.32 0 25.14 73.32 0.27 57 15 5 0 0 0 0 0 2015
38589 Dr. Jan Grošelj 53.91 0 51.91 51.91 0.20 6 4 2 0 0 0 0 0 2018,2019
39104 Micael Alexi Toledo Roy 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 8661.64 647.03 2920.47 5080.09 28.86 4167 98 30 17.44 9.90 0.81 0.24 28.39
Izračun na število doktorjev 379.90 28.38 128.09 222.81 1.27 182.76 0.76 0.43 0.04 0.01 1.25
Izračun na FTE: 2.24 3866.80 288.85 1303.78 2267.90 12.88 1860.27 7.79 4.42 0.36 0.11 12.67


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019