Program P1-0391

MOLEKULSKE INTERAKCIJE

vodja programa Dr. Anderluh Gregor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
15686 Dr. Gregor Anderluh 1238.93 302.66 658.03 726.89 4.42 3395 169 33 8.07 0.13 0.03 0.03 8.26 2015,2016,2017,2018,2019
00385 Dr. Nada Kraševec 234.97 9.83 78.85 174.64 0.81 417 67 10 0.30 0 0 0 0.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06108 Dr. Vladimira Gaberc-Porekar 416.85 400.00 400.00 400.00 1.92 1366 399 15 0 0 0 0 0 2014
12048 Dr. Marjetka Podobnik 352.10 39.61 244.26 283.14 1.32 738 98 16 6.10 0.30 0.03 0.14 6.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13627 Dr. Franci Merzel 27.21 0 18.13 18.13 0.09 590 160 13 0.85 0.23 0 0 1.08 2015,2016
16104 Dr. Apolonija Bedina Zavec 222.70 67.97 124.44 181.22 0.84 1028 759 9 1.85 0 0 0 1.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17276 Jelka Lenarčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18325 Dr. Simon Caserman 138.83 0 42.45 104.79 0.47 106 15 7 1.83 4.05 0.57 0 6.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21684 Tea Tomšič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23123 Mag. Tatjana Milunović 0 0 0 0 0 21 13 2 0 0 0 0 0 2015
26055 Dr. Gorazd Hribar 37.00 0 0 36.72 0.12 79 27 5 0 2.35 0 0 2.35 2014,2015,2016
30762 Dr. Katja Pirc 47.51 21.46 21.46 21.46 0.16 36 12 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019 2015
31915 Dr. Nejc Rojko 154.43 121.88 153.89 153.89 0.69 193 37 9 0.35 0 0.13 0 0.48 2015
32008 Dr. Saša Vrhovec Hartman 51.50 0 34.55 34.55 0.18 17 12 2 0 0 0 0 0 2018,2019 2018
32068 Dr. Ajda Flašker 39.95 0 21.82 31.82 0.14 86 21 6 0.30 0 0 0 0.30 2015,2016
33509 Tina Zupančič 42.04 0 25.58 41.04 0.16 51 28 4 0 0 0 0 0 2014
34329 Dr. Omar Naneh 11.20 0 0 0 0.03 22 10 3 0 0 0 0 0 2015 2016
34459 Dr. Simon Žurga 10.00 0 0 0 0.03 17 13 2 0 0 0 0 0 2017 2015
34603 Dr. Mirijam Kozorog 96.10 0 44.52 73.11 0.34 11 7 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
35382 Dr. Matic Kisovec 144.91 18.15 123.17 123.17 0.56 64 26 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2017
35544 Mag. Neža Omersa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
36425 Dr. Tea Lenarčič 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2018,2019 2018
37453 Saša Aden 94.45 63.11 74.99 74.99 0.39 23 15 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38255 Mag. Andreja Kežar 47.06 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38473 Tomaž Švigelj 10.08 0 0 0 0.03 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38479 Mag. Aleksandra Šakanović 15.34 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50612 Mag. Tina Snoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50709 Mag. Nejc Petrišič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3433.16 1044.67 2066.14 2479.56 12.87 7509 759 41 19.65 7.06 0.76 0.17 27.64
Izračun na število doktorjev 381.46 116.07 229.57 275.51 1.43 834.33 2.18 0.78 0.08 0.02 3.07
Izračun na FTE: 3.87 887.12 269.94 533.89 640.71 3.33 1940.31 5.08 1.82 0.20 0.04 7.14


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019