Program P1-0404

Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij

vodja programa Dr. Pasalic Enes


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
27777 Dr. Enes Pasalic 70.63 0 0 30.11 0.21 575 214 12 0 0 0 0 0 2019
06734 Dr. Dušanka Janežič 118.01 24.68 24.68 58.01 0.39 1258 173 18 0.23 0 0 0 0.23 2019
24999 Dr. Boštjan Frelih 0 0 0 0 0 11 6 2 0 0 0 0 0 2019
27559 Dr. Vito Vitrih 0 0 0 0 0 102 21 6 0.13 0.01 1.09 0.05 1.28 2019
31274 Dr. Andreja Kutnar 120.00 40.00 40.00 40.00 0.41 510 67 13 0.27 10.00 0.79 0.20 10.00 2019
32026 Dr. Rok Požar 118.90 0 53.11 53.11 0.40 11 6 2 0 0 0.11 0 0.11 2019
32518 Dr. Ademir Hujdurović 66.00 0 45.50 45.50 0.24 28 8 3 0 0 0 0 0 2019
34384 Dr. Karla Ferjančič 0 0 0 0 0 9 5 2 0 0 0 0 0 2019 2016
35452 Dr. Nina Chiarelli 43.36 0 0 43.36 0.15 2 2 1 0 0 0 0 0 2019
35727 Olga Kaliada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
36182 Dr. Michael David Burnard 0 0 0 0 0 39 16 3 0 0 0 0 0 2019
36609 Dr. Samir Hodžić 30.11 0 0 30.11 0.10 8 6 1 0 0 0 0 0 2019 2017
37552 Dr. Nastja Cepak 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2019 2018
38064 Dr. Matthew John Schwarzkopf 0 0 0 0 0 57 17 4 0 0 0 0 0 2019
39241 Mag. Marko Posavčević 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2019
50461 Dr. Jakub Michal Sandak 297.73 136.67 168.43 241.39 1.15 253 30 9 0 0 0 0 0 2019
50984 Dr. Vaclav Sebera 17.10 17.10 17.10 17.10 0.08 116 14 6 0 0 0 0 0 2019
50985 Dr. Miklos Kresz 0 0 0 0 0 24 10 3 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 881.84 218.45 348.82 558.69 3.13 2957 214 22 0.63 10.01 1.99 0.25 11.62
Izračun na število doktorjev 881.84 218.45 348.82 558.69 3.13 2957.00 0.63 10.01 1.99 0.25 11.62
Izračun na FTE: 2.50 352.74 87.38 139.53 223.48 1.25 1182.80 0.25 4.00 0.80 0.10 4.65


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019