Program P2-0046

Separacijski procesi in produktna tehnika

vodja programa Dr. Knez Željko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02619 Dr. Željko Knez 3189.49 353.36 1648.36 2358.20 6.24 5049 454 37 10.00 2.73 0.91 0.02 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00534 Dr. Maja Leitgeb 496.84 66.05 214.12 260.53 1.67 1277 101 21 0.14 0 0.10 0.01 0.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06003 Dr. Darko Goričanec 691.51 277.70 418.53 418.53 2.59 221 37 8 3.76 0.29 0.02 1.16 5.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11865 Dr. Mojca Škerget 1192.85 114.16 547.80 850.26 4.20 2542 454 25 0.99 0.17 0.25 0 1.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13568 Dr. Zoran Novak 471.55 21.78 297.68 385.63 1.73 688 120 16 10.00 2.61 0.23 0.08 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15750 Dr. Artur Pahor 316.98 38.12 57.73 77.62 0.97 85 31 5 0 0 0 6.13 6.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18235 Igor Krmelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18987 Dr. Andreja Sinkovič 713.00 45.32 117.12 247.93 2.18 481 241 9 0 0 0 5.45 5.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21460 Dr. Mateja Primožič 189.59 28.63 109.70 109.70 0.67 393 101 10 0 0.11 0 0.06 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21689 Dr. Petra Kotnik 71.62 0 46.06 65.95 0.26 605 454 7 0.09 0 0 0 0.09 2016,2017,2018,2019
21690 Dr. Amra Perva-Uzunalić 106.20 0 80.13 99.09 0.40 285 222 5 6.59 0.93 0 0.10 7.62 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23194 Dr. Iztok Holc 66.30 0 19.61 19.61 0.20 40 11 4 0 0 0 0.61 0.61 2017,2018,2019
25011 Marko Krainer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25434 Dr. Urban Bren 649.73 42.58 248.28 437.87 2.22 651 78 15 3.62 0 0.79 0 4.41 2014,2016,2017,2018,2019
25664 Dr. Danijela Urbancl 378.12 160.73 227.44 227.44 1.42 81 32 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27839 Dr. Tanja Botić 66.14 0 20.00 45.68 0.22 200 56 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
30021 Dr. Maša Knez Hrnčič 887.26 28.63 485.53 719.03 3.19 463 135 8 0 0 0.40 0.05 0.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
30607 Dr. Elena Markočič 147.34 28.63 68.70 138.17 0.55 366 101 10 0 0.05 0.10 0 0.15 2014,2015
30945 Dr. Sabina Kavčič 44.80 0 0 33.08 0.14 33 15 3 0 0 0 0 0 2014 2014
31616 Maja Čolnik 11.76 0 0 0 0.03 16 7 2 0 0 0 0 0 2016,2017
32143 Dr. Tina Perko 23.04 0 0 0 0.06 22 8 3 0 0 0 0 0 2014 2014
32569 Mag. Maja Turičnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
33283 Dr. Miha Oman 16.83 0 0 0 0.04 6 6 1 0 0 0 0 0 2014 2014
33284 Dr. Gordana Hojnik Podrepšek 55.45 0 20.00 20.00 0.17 36 13 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34351 Dr. Gregor Hostnik 57.08 0 56.25 56.25 0.23 15 3 3 0 0 0 0 0 2017 2015
34484 Dr. Darija Cör 275.81 0 53.41 209.20 0.92 18 6 3 0 0 0.01 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
34485 Dr. Denis Čuček 100.46 0 15.00 79.14 0.33 13 7 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35438 Dr. Matej Ravber 301.63 85.53 227.18 227.18 1.16 114 37 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35439 Dr. Nina Trupej 47.51 0 25.09 44.94 0.18 12 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
36445 Dr. Gabrijela Horvat 319.40 21.78 187.93 262.54 1.17 85 32 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
36878 Dr. Peter Trop 421.62 157.46 298.29 298.29 1.62 87 35 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
37458 Dr. Martin Gladović 69.54 0 34.41 34.41 0.23 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2018
37499 Dr. Gregor Kravanja 360.65 0 225.17 277.17 1.29 32 18 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38218 Mag. Tanja Milovanović 46.18 0 25.18 43.02 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38451 Mag. Metka Koren Krajnc 23.40 0 0 19.89 0.07 15 10 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38916 Neven Tutnjević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
39575 Dr. Milica Pantić 68.14 0 44.59 57.92 0.25 47 21 3 0.02 0 0 0 0.02 2017,2018,2019
50635 Mag. Veronika Furlan 34.98 0 0 29.73 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52081 Mag. Dragana Borjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 11912.80 1470.46 5819.29 8154.00 36.88 6695 454 41 35.21 6.89 2.81 13.67 52.00
Izračun na število doktorjev 676.86 83.55 330.64 463.30 2.10 380.40 2.00 0.39 0.16 0.78 2.95
Izračun na FTE: 3.43 3473.12 428.71 1696.59 2377.26 10.75 1951.90 10.27 2.01 0.82 3.99 15.16


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019