Program P2-0056

Vakuumska tehnika in materiali za elektroniko

vodja programa Dr. Šetina Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04254 Dr. Janez Šetina 610.89 0 84.29 267.78 1.87 125 20 6 1.39 1.89 0.50 1.22 5.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03066 Dr. Vincenc Nemanič 401.03 5.85 134.45 295.00 1.36 292 43 9 2.84 0.60 0 0 3.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03366 Marko Žumer 228.75 0 62.41 131.72 0.74 119 22 7 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
03975 Dr. Igor Belič 143.09 0 26.11 26.11 0.42 23 6 3 0.09 0 0 0 0.09 2016,2017,2018,2019
05673 Dr. Bojan Erjavec 61.62 0 0 0 0.16 42 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17830 Janez Osredkar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
25498 Dr. Barbara Šetina Batič 337.16 66.54 136.75 228.63 1.18 176 39 7 0.04 0.22 0.01 0.19 0.46 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32479 Makfir Sefa 17.60 0 0 0 0.05 5 2 2 0 0 0 0 0 2014,2015
38187 Mag. Tim Verbovšek 91.98 0 0 78.19 0.30 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 1892.12 72.39 444.01 1027.43 6.08 596 43 12 4.36 2.71 0.51 1.41 8.99
Izračun na število doktorjev 411.33 15.74 96.52 223.35 1.32 129.57 0.95 0.59 0.11 0.31 1.95
Izračun na FTE: 2.00 946.06 36.20 222.01 513.72 3.04 298.00 2.18 1.36 0.26 0.71 4.50


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019