Program P2-0095

Vzporedni in porazdeljeni sistemi

vodja programa Dr. Trobec Roman


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06875 Dr. Roman Trobec 1086.42 183.57 399.33 529.76 3.64 585 39 14 2.12 0.49 0.53 0 3.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03302 Dr. Viktor Avbelj 365.24 32.00 96.91 158.74 1.16 149 15 7 0.98 0 0 0 0.98 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04646 Dr. Borut Robič 259.61 200.00 200.00 200.00 1.08 368 139 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05389 Dr. Andrej Lipej 166.97 0 0 20.27 0.46 98 26 7 0 0 0.08 0.31 0.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06856 Dr. Stanislav Kovačič 80.00 0 0 0 0.21 782 104 15 0.95 0 0 0 0.95 2018,2019
06897 Tomaž Krištofelc 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
09454 Dr. Monika Kapus Kolar 299.74 0 0 0 0.80 9 3 2 0.05 0.03 0 0 0.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09532 Dr. Dušan Kodek 0 0 0 0 0 86 32 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12766 Dr. Boštjan Slivnik 434.32 40.00 106.18 297.15 1.46 61 41 3 0.03 0 0.18 0 0.21 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14989 Dr. Robert Rozman 76.47 0 0 0 0.20 17 13 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18188 Dr. Tomaž Dobravec 291.63 50.89 72.79 72.79 0.91 25 8 3 0.59 0 0 0.03 0.62 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18200 Dr. Andrej Štrancar 0 0 0 0 0 34 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015
20183 Dr. Boštjan Murovec 310.59 189.81 237.12 237.12 1.28 293 206 5 0.09 0 0.05 0 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21310 Dr. Janez Perš 372.63 58.36 139.16 163.82 1.23 511 76 12 0.77 0.17 0.32 0.02 1.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21555 Dr. Marjan Šterk 5.88 0 0 0 0.02 149 54 6 0 2.33 0 0 2.33 2014,2015,2016
22475 Dr. Jurij Mihelič 472.97 50.89 115.71 115.71 1.45 32 22 2 0 0 0.18 0 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23400 Dr. Uroš Čibej 270.36 0 62.92 62.92 0.80 212 139 3 0 0 0.14 0 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26454 Dr. Matjaž Depolli 305.14 32.00 107.94 134.63 0.99 124 31 6 1.07 0 0 0 1.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28366 Dr. Gregor Kosec 1051.31 105.00 501.85 652.44 3.63 304 53 10 2.41 0.29 0 0 2.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28383 Dr. Janez Ivan Pavlič 0 0 0 0 0 56 22 5 0 0 0 0 0 2014
29551 Dr. Vildana Sulić Kenk 0 0 0 0 0 89 40 5 0 0 0 0 0 2014
30155 Dr. Matej Kristan 99.81 68.09 68.09 68.09 0.42 1548 212 20 2.27 0 0 0 2.27 2014
32441 Dr. Aleksandra Rashkovska Koceva 283.76 66.00 162.62 186.46 1.03 100 22 5 0.70 0 0 0 0.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33172 Dr. Rok Mandeljc 118.24 0 35.42 35.42 0.36 46 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2015
50509 Mag. Jure Slak 212.45 0 53.00 102.86 0.68 5 5 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 6563.54 1076.61 2359.04 3038.18 21.81 3939 212 31 12.03 3.31 1.48 0.36 17.18
Izračun na število doktorjev 364.64 59.81 131.06 168.79 1.21 218.83 0.67 0.18 0.08 0.02 0.95
Izračun na FTE: 4.00 1640.89 269.15 589.76 759.55 5.45 984.75 3.01 0.83 0.37 0.09 4.30


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019