Program P2-0105

Elektronska keramika, nano, 2D in 3D strukture

vodja programa Dr. Malič Barbara


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
04587 Dr. Barbara Malič 2869.41 923.04 1765.29 2157.61 6.62 2718 154 24 3.78 6.21 1.11 0.11 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03219 Dr. Marko Hrovat 62.49 23.67 23.67 23.67 0.23 891 102 15 0 0.49 0 0 0.49 2014
04378 Dr. Marina Santo Zarnik 149.11 0 98.88 98.88 0.54 272 33 9 0 0 0.49 0 0.49 2014,2015
05214 Jena Cilenšek 50.07 0 0 17.45 0.14 306 104 9 0 0 0 0 0 2014
06896 Silvo Drnovšek 308.47 95.40 152.04 214.23 1.12 285 43 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08346 Darko Belavič 386.66 65.08 197.82 197.82 1.33 443 33 11 1.73 2.21 0.79 0 4.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13369 Dr. Danjela Kuščer Hrovatin 963.61 571.54 636.07 698.25 3.84 539 45 13 0.73 1.88 0 0 2.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19038 Dr. Andreja Benčan Golob 703.12 222.54 462.27 510.81 2.67 1084 139 19 0.69 0 0.17 0 0.86 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24272 Dr. Tadej Rojac 1216.75 387.15 748.99 795.18 4.53 1381 412 18 0 1.83 0 0 1.83 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26468 Dr. Hana Uršič Nemevšek 846.53 336.51 549.20 664.96 3.29 639 79 13 0 0.01 0.90 0.01 0.92 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27820 Tina Ručigaj Korošec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019
28414 Dr. Katja Makovšek 40.53 33.33 33.33 33.33 0.17 15 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015
28804 Tamara Matevc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018
29540 Dr. Brigita Rožič 75.08 0 20.00 57.45 0.25 939 154 14 0 0 0 0 0 2014
29547 Dr. Mojca Otoničar 278.20 245.13 258.38 269.49 1.25 211 87 7 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019 2014
30036 Brigita Kmet 126.36 32.35 88.32 88.32 0.48 43 14 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
31064 Dr. Alja Kupec 103.32 0 68.38 68.38 0.38 36 17 3 0 0 0 0 0 2014 2014
31976 Dr. Mirela Dragomir 23.55 0 0 22.88 0.08 23 12 3 0 0 0 0 0 2016
32155 Dr. Kostja Makarovič 87.41 18.89 18.89 18.89 0.26 66 27 4 0 0 0.17 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32332 Dr. Oleksandr Noshchenko 33.33 28.33 28.33 28.33 0.15 14 6 3 0 0 0 0 0 2014 2014
33270 Dr. Kristian Radan 24.61 20.92 20.92 20.92 0.10 7 4 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2017
33277 Dr. Jernej Pavlič 162.64 56.67 138.44 138.44 0.65 56 12 5 0 0 0 0 0 2014 2015
33278 Dr. Raluca-Camelia Frunza 116.21 52.89 52.89 79.05 0.44 106 34 5 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33279 Dr. Jitka Hreščak 28.31 0 14.90 14.90 0.10 72 42 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34261 Dr. Katarina Vojisavljević 265.54 48.24 131.13 196.51 0.96 359 137 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
34425 Dr. Tina Bakarič 55.29 42.50 42.50 42.50 0.24 16 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2016
34709 Dr. Evgeniya Khomyakova 94.54 21.25 42.61 42.61 0.32 15 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2016
35474 Dr. Tanja Vrabelj 238.45 66.35 155.30 165.07 0.89 20 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
35486 Dr. Marko Vrabelj 255.81 78.39 155.61 176.72 0.95 89 43 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
36347 Jerca Praprotnik Kastelic 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014
36747 Dr. Mara Bernardo Sacristan 75.33 54.33 54.33 54.33 0.32 7 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015
36748 Mag. Andraž Bradeško 200.62 35.21 87.72 98.60 0.69 9 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37130 Dr. Julian Bradley Walker 78.01 42.82 56.44 69.66 0.33 174 58 8 0 0 0 0 0 2014,2015
37469 Dr. Lovro Fulanović 175.99 106.72 121.01 132.12 0.71 40 16 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38523 Mag. Maja Makarovič 142.57 28.81 97.38 111.10 0.53 77 58 4 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
38986 Matejka Šmit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017
39150 Mag. Uroš Prah 100.32 0 0 49.31 0.30 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
52039 Mag. Oana Andreea Condurache 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52065 Mag. Matej Šadl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 10338.24 3638.06 6321.04 7357.77 34.86 6080 412 34 6.93 12.63 3.63 0.12 22.10
Izračun na število doktorjev 820.50 288.73 501.67 583.95 2.77 482.54 0.55 1.00 0.29 0.01 1.75
Izračun na FTE: 6.74 1533.86 539.77 937.84 1091.66 5.17 902.08 1.03 1.87 0.54 0.02 3.28


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019