Program P2-0114

Aplikativna elektromagnetika

vodja programa Dr. Trlep Mladen


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
02077 Dr. Mladen Trlep 231.26 0 92.08 150.88 0.78 785 290 12 0.67 0 0 0.01 0.68 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00277 Dr. Igor Tičar 192.69 34.35 97.20 145.26 0.69 255 32 9 1.57 0 0 0 1.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01241 Dr. Andrej Predin 63.78 0 0 31.71 0.19 58 14 5 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016
04530 Dr. Anton Hamler 678.87 200.00 349.44 488.05 2.50 802 290 14 1.07 0 0 0.04 1.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10827 Dr. Jurij Avsec 863.21 57.49 261.05 374.43 2.76 520 134 12 1.24 2.69 0.34 0.02 4.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12623 Dr. Marko Jesenik 195.01 0 92.08 127.20 0.66 245 32 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14738 Dr. Bojan Štumberger 520.15 66.08 248.83 272.40 1.78 1036 290 17 4.94 1.66 0 0.13 6.73 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15341 Dr. Amor Chowdhury 988.72 383.33 627.46 718.53 3.80 102 24 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
17151 Viktor Goričan 22.20 0 0 0 0.06 222 35 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20452 Dr. Miralem Hadžiselimović 555.06 66.67 256.71 280.28 1.88 323 52 10 9.37 1.81 0 0.24 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23119 Dr. Peter Kitak 341.77 34.35 85.00 182.87 1.11 68 21 4 0.32 0 0 0 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23515 Dr. Janez Ribič 65.90 0 0 31.28 0.20 23 13 3 0 0 0 0 0 2014
26076 Dr. Peter Virtič 616.49 151.78 266.29 266.29 2.10 294 52 9 0.03 9.27 0 0 9.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28424 Dr. Sebastijan Seme 397.76 0 154.89 154.89 1.26 328 62 9 1.57 0.60 0 0.11 2.28 2017,2018,2019
28428 Dr. Miloš Beković 356.21 0 161.63 285.06 1.25 80 44 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33246 Renato Pulko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
34496 Dr. Arnel Glotić 193.72 34.35 142.23 170.29 0.74 76 35 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
38215 Mislav Trbušić 168.44 0 0 67.60 0.50 2 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50653 Mag. Loris Somi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 6451.24 1028.40 2834.89 3747.02 22.26 2823 290 28 20.78 16.03 0.34 0.57 36.30
Izračun na število doktorjev 528.79 84.30 232.37 307.13 1.82 231.39 1.70 1.31 0.03 0.05 2.98
Izračun na FTE: 2.11 3057.46 487.39 1343.55 1775.84 10.55 1337.91 9.85 7.60 0.16 0.27 17.20


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019