Program P2-0115

Vodenje elektromehanskih sistemov

vodja programa Dr. Štumberger Gorazd


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10814 Dr. Gorazd Štumberger 1562.09 241.87 589.82 792.97 5.08 1471 290 20 8.07 0.90 0.45 0.14 9.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05507 Dr. Jože Voršič 46.88 0 0 31.28 0.15 90 58 4 0 0 0 0 0 2014
06016 Dr. Beno Klopčič 585.18 216.67 216.67 550.34 2.21 96 22 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08475 Dr. Jožef Ritonja 798.81 34.00 225.54 225.54 2.45 111 31 6 4.49 0 0 0.08 4.57 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08919 Dr. Drago Dolinar 825.61 193.17 283.23 576.81 2.90 981 290 14 4.67 0 0 0 4.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09169 Dr. Jože Pihler 768.64 34.35 85.00 206.15 2.27 198 50 8 6.93 0 0 0.33 7.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09479 Dr. Bojan Grčar 223.97 49.56 49.56 49.56 0.69 220 50 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13245 Dr. Franc Mihalič 66.96 0 0 40.12 0.21 158 103 5 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
17153 Zlatko Strelec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18698 Dr. Boštjan Polajžer 523.73 0 186.29 259.08 1.69 217 33 9 2.69 0 0 0.03 2.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23371 Dr. Darko Hercog 0 0 0 0 0 282 111 8 0.30 0.39 0 0 0.69 2016
23515 Dr. Janez Ribič 43.25 0 0 0 0.12 23 13 3 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
24501 Dr. Tine Marčič 69.41 66.08 66.08 66.08 0.31 332 52 10 0.06 0 0 0.09 0.15 2014,2015,2016
27525 Dr. Matjaž Dolinar 0 0 0 0 0 19 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
28148 Dr. Klemen Deželak 359.92 0 34.27 112.10 1.05 76 12 6 0.45 0 0 0 0.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28424 Dr. Sebastijan Seme 121.86 34.35 34.35 57.92 0.40 328 62 9 1.57 0.60 0 0.11 2.28 2014,2015
29061 Mitja Hribernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33244 Dr. Tine Konjedic 123.04 34.00 76.18 76.18 0.45 94 22 6 0 0 0 0 0 2015 2015
33248 Dr. Martin Petrun 713.13 143.17 191.28 455.66 2.43 61 14 5 1.97 0 0 0 1.97 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
35515 Dr. Jernej Černelič 100.36 34.00 34.00 34.00 0.33 5 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
36449 Dr. Primož Sukič 156.01 0 50.00 50.00 0.48 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37449 Mag. Nevena Srećković 117.07 0 37.06 37.06 0.35 7 7 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38216 Mag. Mirza Sarajlić 137.03 0 0 56.80 0.41 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50651 Mag. Marcel Topler 13.73 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
52030 Mag. Gašper Habjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 7356.68 1081.22 2159.33 3677.65 24.02 2582 290 24 31.20 1.89 0.45 0.78 34.32
Izračun na število doktorjev 593.28 87.20 174.14 296.58 1.94 208.23 2.52 0.15 0.04 0.06 2.77
Izračun na FTE: 2.55 2884.97 424.01 846.80 1442.22 9.42 1012.55 12.24 0.74 0.18 0.31 13.46


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019