Program P2-0120

Tehnologije metastabilnih materialov s kovinsko osnovo

vodja programa Dr. Anžel Ivan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10369 Dr. Ivan Anžel 597.53 21.13 138.23 199.68 1.82 454 47 11 1.86 0.23 0.43 0.18 2.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09376 Viljem Šprah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
11951 Dr. Gorazd Lojen 239.99 36.20 51.92 68.38 0.74 130 43 5 0.03 0 0 0 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12295 Dr. Franc Zupanič 601.54 100.67 288.59 360.30 2.10 312 44 9 1.60 0.27 0.61 0.05 2.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14335 Dr. Rebeka Rudolf 1208.54 40.02 315.37 610.88 3.87 487 62 9 5.35 2.65 0.67 0.03 8.70 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15682 Dr. Tomaž Vuherer 627.91 0 78.65 247.43 1.88 252 36 9 1.37 0.05 0.09 0.01 1.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16185 Dr. Leo Gusel 188.13 20.00 20.00 77.41 0.57 63 11 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17123 Rok Šulek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
19268 Dr. Zdenka Peršin 280.09 69.17 227.80 249.89 1.12 338 67 10 0 0.05 0.13 0 0.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20229 Dr. Mihael Brunčko 169.04 0 0 0 0.45 68 16 5 1.15 4.03 0 0 5.18 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31506 Lidija Rozman Zorko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
31992 Dr. Matej Steinacher 66.29 0 0 31.88 0.20 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
33259 Dr. Janko Ferčec 105.54 0 44.29 56.61 0.35 30 8 3 0 0 0 0 0 2014 2014
34919 Ida Rajić Kranjac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
35509 Dr. Peter Majerič 125.54 0 0 33.89 0.35 19 7 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2016
39336 Mag. Andraž Jug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 4210.14 287.19 1164.85 1936.35 13.45 1711 67 22 11.36 7.28 1.93 0.27 20.84
Izračun na število doktorjev 457.62 31.22 126.61 210.47 1.46 185.98 1.23 0.79 0.21 0.03 2.27
Izračun na FTE: 2.06 2043.76 139.41 565.46 939.98 6.53 830.58 5.51 3.53 0.94 0.13 10.12


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019