Program P2-0185

Potresno inženirstvo

vodja programa Dr. Dolšek Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18793 Dr. Matjaž Dolšek 1086.42 0 481.96 639.90 3.65 1035 161 18 2.06 6.62 0.37 0.75 9.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00025 Dr. Peter Fajfar 831.86 0 163.83 316.22 2.54 2834 499 24 2.25 0.23 0 0.06 2.54 2014,2015,2016,2018,2019
05772 Dr. Roko Žarnić 316.12 0 102.41 115.74 0.99 333 66 11 0 5.57 0.10 0 5.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08358 Dr. Matej Fischinger 603.44 0 152.31 255.64 1.88 585 222 11 2.97 0 0 0.13 3.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08745 Dr. Iztok Peruš 233.11 0 103.62 133.19 0.78 340 136 8 0.06 0 0 0 0.06 2014,2015,2016
09063 Dr. Jana Šelih 388.35 0 72.36 72.36 1.14 239 57 9 0.31 1.09 0.08 0.06 1.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10379 Dr. Violeta Bokan-Bosiljkov 548.65 84.33 262.23 262.23 1.86 343 106 10 2.64 0.13 0.04 0.07 2.88 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11409 Dr. Tatjana Isaković 588.85 0 152.31 255.64 1.84 290 41 9 4.02 0.60 0.01 0 4.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15189 Dr. Vlatko Bosiljkov 531.68 47.64 317.28 317.28 1.87 255 47 9 0.75 1.03 0.29 0.03 2.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16420 Dr. Damjan Marušić 27.50 0 0 0 0.07 201 136 3 0 0 0 0 0 2014
17449 Franci Čepon 0 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21368 Dr. Peter Kante 0 0 0 0 0 8 6 1 0 0 0 0 0 2015,2016
24339 Dr. Matija Gams 53.24 0 0 30.01 0.16 148 26 8 3.99 0.04 0.17 1.49 5.69 2018,2019
28341 Dr. Klemen Rejec 61.58 0 21.41 21.41 0.18 36 26 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
29480 Dr. Daniel Celarec 0 0 0 0 0 109 62 3 0 0 0 0 0 2014
30690 Dr. Meta Kržan 163.17 0 103.33 103.33 0.58 31 15 3 0 0.29 0 0 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
30691 Dr. David Antolinc 80.53 0 30.12 30.12 0.25 23 13 3 0.59 0 0 0.01 0.60 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
31255 Dr. Petra Štukovnik 8.33 0 0 0 0.02 23 10 3 0 0 0 0 0 2019
31961 Dr. Marko Brozovič 207.14 0 68.30 150.30 0.70 20 16 2 0.07 0 0 0 0.07 2014,2015,2016
32691 Dr. Jure Snoj 137.95 0 55.65 55.65 0.45 13 9 2 0.16 0 0 0 0.16 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33101 Dr. Mirko Kosič 111.76 0 45.53 78.33 0.38 9 7 2 0.17 0 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
34367 Dr. Blaž Zoubek 201.67 0 87.98 108.92 0.67 74 26 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2015
34369 Dr. Klemen Sinkovič 81.85 0 0 29.57 0.24 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34372 Dr. Nuša Lazar Sinković 306.10 0 196.40 229.20 1.10 21 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
35408 Dr. Jure Žižmond 246.27 0 74.58 117.72 0.79 13 7 2 0.05 0 0 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
36443 Dr. Anže Babič 176.19 0 116.07 116.07 0.63 28 27 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
38106 Mag. Gabrijela Jankovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39445 Aleš Jamšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50307 Dr. Andreja Padovnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 2017,2018,2019
50605 Mag. Martin Klun 15.69 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
37707 Boštjan Jursinovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 7007.45 131.97 2607.68 3438.83 22.81 4749 499 33 20.09 15.60 1.13 2.60 39.42
Izračun na število doktorjev 402.73 7.58 149.87 197.63 1.31 272.93 1.15 0.90 0.06 0.15 2.27
Izračun na FTE: 4.19 1672.42 31.50 622.36 820.72 5.44 1133.41 4.79 3.72 0.27 0.62 9.41


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019