Program P2-0191

Kemijsko inženirstvo

vodja programa Dr. Krajnc Matjaž


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14126 Dr. Matjaž Krajnc 784.18 42.50 460.26 533.14 2.79 914 139 16 0.87 0 0 0.11 0.98 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03533 Dr. Mitja Lakner 348.01 58.21 117.99 144.66 1.15 106 19 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06110 Dr. Marin Berovič 187.05 0 25.43 45.25 0.55 1109 240 17 0 0 0 0.07 0.07 2014,2015
06707 Dr. Aleksander Pavko 273.40 0 58.07 58.07 0.81 353 64 12 0.29 0 0 0.02 0.31 2014,2015,2016
08041 Dr. Igor Plazl 779.58 40.38 262.98 307.78 2.50 861 79 17 2.28 4.28 0 0 6.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09120 Dr. Ana Lakota Družina 0 0 0 0 0 54 21 5 0 0 0 0 0 2014
10185 Dr. Andreja Zupančič-Valant 102.89 0 34.85 68.19 0.34 311 76 10 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015
11250 Dr. Polona Žnidaršič Plazl 827.41 68.25 230.26 353.24 2.65 862 79 17 0 7.09 0 0.01 7.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14815 Dr. Andreja Žgajnar Gotvajn 737.23 24.29 329.67 384.73 2.47 470 105 12 0 0 0 0.11 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17269 Janez Malovrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
22601 Dr. Urška Šebenik 477.43 80.62 259.59 374.98 1.74 346 37 10 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22769 Vesna Delalut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
29746 Dr. Branko Alič 205.70 71.07 160.70 182.80 0.83 93 23 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29895 Klemen Birtič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
33161 Dr. Uroš Novak 47.46 0 0 0 0.13 109 55 5 0 1.16 0.95 0 2.11 2014 2014
33163 Dr. Martin Lubej 109.78 0 55.38 76.77 0.38 52 19 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017 2014
33838 Ana Kranner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
34349 Dr. Aleš Ručigaj 371.18 0 245.01 272.88 1.33 45 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
35339 Dr. Rok Ambrožič 132.84 0 112.91 112.91 0.51 21 12 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019 2016
36313 Dr. Gabriela Kalčikova 437.04 0 240.50 281.89 1.52 126 16 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36317 Dr. Natalija Ravber 70.40 0 59.84 59.84 0.27 11 11 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37405 Dr. Žiga Štirn 142.58 0 99.88 121.19 0.53 6 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
39080 Mag. Filip Strniša 31.71 0 26.96 26.96 0.12 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51842 Mag. Tadej Menegatti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51843 Mag. Tilen Kopač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6065.87 385.32 2780.28 3405.28 20.62 4323 240 31 3.44 12.53 0.95 0.39 17.31
Izračun na število doktorjev 505.49 32.11 231.69 283.77 1.72 360.25 0.29 1.04 0.08 0.03 1.44
Izračun na FTE: 2.02 3002.91 190.75 1376.38 1685.78 10.21 2140.10 1.70 6.20 0.47 0.19 8.57


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019