Program P2-0210

E-Gradbeništvo

vodja programa Dr. Turk Žiga


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08375 Dr. Žiga Turk 1248.81 213.29 355.00 355.00 3.95 295 44 10 0 1.74 0 0 1.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05805 Dr. Janez Duhovnik 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
06702 Dr. Iztok Kovačič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
06926 Dr. Cvetka Teja Koler Povh 449.34 78.30 128.30 128.30 1.43 29 22 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10440 Dr. Aleš Mihelič 39.22 0 0 33.33 0.12 18 10 3 0 0 0 0 0 2014
10562 Dr. Boštjan Brank 802.80 0 299.11 342.48 2.57 334 29 13 0 0.31 3.11 0.21 3.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14014 Dr. Aleksander Srdić 131.18 34.00 34.00 34.00 0.41 87 57 3 0.09 0 0.28 0.67 1.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17759 Dr. Matevž Dolenc 184.61 0 71.17 71.17 0.59 111 29 6 0 1.33 0 0 1.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18683 Dr. Tomo Cerovšek 190.85 71.45 149.72 149.72 0.76 174 156 3 0 0.96 0.01 0.23 1.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19728 Dr. Vlado Stankovski 564.52 0 239.42 259.42 1.84 284 65 9 0 5.86 0.99 0 6.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20247 Mag. Jure Kostanjšek 15.69 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
20326 Dr. Andreja Istenič Starčič 1185.34 160.58 384.71 438.05 3.82 118 19 6 0 0.39 0.26 0 0.65 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20432 Jurij Velkavrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
26550 Dr. Jaka Dujc 9.80 0 0 0 0.03 56 26 4 0 0 0 0 0 2014,2015
27688 Dr. Robert Klinc 204.41 53.19 53.19 53.19 0.67 67 17 5 0 0.45 0 0 0.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27996 Anton Kajzar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
28903 Simon Detellbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
31855 Dr. Miha Jukić 55.92 0 35.68 35.68 0.19 26 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015
33103 Dr. Sebastjan Meža 145.41 35.77 106.93 106.93 0.55 51 29 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2014
36227 Andjelka Stanić 221.77 0 142.46 155.79 0.78 11 5 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
36228 Sara Piculin 103.31 0 63.95 93.99 0.38 5 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
39204 Mag. Marko Lavrenčič 147.43 0 57.01 57.01 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 5700.41 646.58 2120.65 2314.06 18.60 1373 156 17 0.09 11.04 4.65 1.11 16.89
Izračun na število doktorjev 508.97 57.73 189.34 206.61 1.66 122.59 0.01 0.99 0.42 0.10 1.51
Izračun na FTE: 2.06 2767.19 313.87 1029.44 1123.33 9.03 666.50 0.04 5.36 2.26 0.54 8.20


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019