Program P2-0213

Tekstilije in ekologija

vodja programa Dr. Simončič Barbara


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08393 Dr. Barbara Simončič 1137.91 389.63 755.74 765.22 4.30 1422 270 20 0.06 1.60 0.06 0.48 2.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01310 Dr. Marija Gorenšek 16.25 0 0 0 0.04 390 95 10 0 0 0 0 0 2014
02015 Dr. Vili Bukošek 217.49 0 0 9.47 0.59 282 38 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04566 Dr. Bojana Boh Podgornik 581.58 186.83 274.78 330.60 2.07 787 240 13 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
06045 Dr. Krste Dimitrovski 226.80 0 40.96 80.60 0.68 198 37 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06930 Dr. Franci Sluga 0 0 0 0 0 125 37 6 0 0 0 0 0 2014
08304 Dr. Tatjana Rijavec 548.72 0 130.21 130.21 1.64 56 11 4 0 0 0.02 0.39 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08610 Dr. Diana Gregor Svetec 529.20 0 218.37 245.04 1.72 227 118 7 0 1.99 0 0.05 2.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10171 Dr. Alenka Pavko-Čuden 395.09 0 151.16 151.16 1.25 89 32 4 0 0 0.11 0 0.11 2016,2017,2018,2019
11766 Dr. Petra Eva Forte Tavčer 709.46 0 217.38 241.49 2.19 390 110 11 0.49 0 0.20 0.32 1.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12571 Dr. Andrej Demšar 210.28 0 101.61 152.91 0.73 164 34 7 0 0 0 0.15 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15846 Dr. Aleš Hladnik 528.89 0 139.01 168.17 1.61 227 38 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19590 Dr. Deja Muck 226.63 0 25.42 50.42 0.65 124 26 5 0.23 0 0.25 0.12 0.60 2015,2016,2017,2018,2019
19706 Dr. Mateja Kert 261.27 21.25 92.01 167.01 0.88 100 44 5 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25456 Dr. Živa Zupin 9.19 0 0 0 0.02 40 37 2 0 0 0 0 0 2014
25457 Dr. Brigita Tomšič 778.87 361.72 628.69 644.53 3.17 1013 270 14 0 0 0 0.15 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27963 Dr. Marija Gorjanc 832.50 268.66 437.19 613.57 3.10 304 40 9 0 0 0.29 0.15 0.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29234 Dr. Danijela Klemenčič 27.30 0 16.95 16.95 0.09 119 33 6 0 0 0 0 0 2014 2014
33142 Dr. Nina Špička 103.68 0 55.68 79.79 0.37 25 11 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34382 Dr. Jelena Vasiljević 442.30 232.91 331.52 341.00 1.79 175 40 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
38124 Mag. Danaja Štular 223.05 121.50 191.92 191.92 0.93 14 7 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
51974 Mag. Anja Verbič 28.26 0 28.26 28.26 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8034.72 1582.50 3836.86 4408.32 27.94 3997 270 32 0.78 3.59 0.93 1.83 7.13
Izračun na število doktorjev 542.89 106.93 259.25 297.86 1.89 270.07 0.05 0.24 0.06 0.12 0.48
Izračun na FTE: 1.45 5541.19 1091.38 2646.11 3040.22 19.27 2756.55 0.54 2.48 0.64 1.26 4.92


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019