Program P2-0248

Inovativni izdelovalni sistemi in procesi

vodja programa Dr. Herakovič Niko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10499 Dr. Niko Herakovič 1002.20 234.55 376.09 443.33 3.38 152 36 7 10.00 0.18 1.12 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
03430 Dr. Janez Žerovnik 562.93 0 138.46 205.42 1.73 482 31 11 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
07125 Dr. Peter Metlikovič 41.06 0 40.56 40.56 0.17 5 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09006 Dr. Mihael Junkar 183.60 140.00 140.00 140.00 0.76 340 72 10 0.91 0.32 0 0 1.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12260 Dr. Andrej Lebar 213.79 0 0 22.09 0.58 97 23 6 0.66 0.32 0 0.03 1.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12957 Dr. Tomaž Pepelnjak 414.38 0 69.12 121.17 1.24 231 49 9 1.34 0 0.21 0.21 1.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17999 Matjaž Rot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18553 Dr. Joško Valentinčič 296.36 0 0 22.09 0.80 165 33 7 4.45 0 0 0.09 4.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21232 Dr. Mihael Debevec 219.04 0 81.11 81.11 0.68 44 22 3 0.13 0 0 0 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21773 Dr. Helena Zakrajšek 0 0 0 0 0 23 8 3 0 0 0 0 0 2018,2019
21774 Dr. Darja Rupnik Poklukar 33.07 0 0 28.91 0.11 6 4 2 0 0 0 0 0 2018,2019
23469 Dr. Henri Orbanić 524.87 406.67 406.67 406.67 2.21 66 28 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23834 Dr. Boris Vidrih 59.94 42.94 42.94 42.94 0.25 179 88 7 0 0 0 0 0 2014
24274 Dr. Marko Uplaznik 145.28 140.00 140.00 140.00 0.66 37 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29052 Edo Adrović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30912 Dr. Izidor Sabotin 160.92 0 0 0 0.43 27 11 3 0.01 0 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31322 Dr. Marko Šimic 343.74 84.55 185.53 185.53 1.22 93 36 5 1.05 0 0 0.12 1.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31395 Dr. Fevzi Kafexhiu 32.91 0 0 22.97 0.11 30 8 3 0 0 0 0 0 2015,2016
32686 Dr. Tina Novak 29.57 0 0 28.91 0.10 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
33239 Dr. Marko Jerman 154.38 0 0 0 0.41 3 3 1 0.01 0 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
33801 Dr. Miha Pipan 161.00 0 0 47.25 0.46 7 4 2 0.92 0 0 0.12 1.04 2016,2017,2018,2019
34022 Nejc Matjaž 93.86 90.00 90.00 90.00 0.43 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
38468 Pavel Drešar 35.36 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2019
39194 Mag. Maja Turk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51161 Mag. Miha Prijatelj 9.10 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51943 Mag. Suzana Vinetič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 4717.36 1138.71 1710.48 2068.95 15.84 1605 88 20 19.48 0.82 1.33 0.57 20.90
Izračun na število doktorjev 341.84 82.52 123.95 149.92 1.15 116.30 1.41 0.06 0.10 0.04 1.51
Izračun na FTE: 2.14 2204.37 532.11 799.29 966.80 7.40 750.00 9.10 0.38 0.62 0.27 9.77


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019