Program P2-0249

Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in medicini

vodja programa Dr. Miklavčič Damijan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10268 Dr. Damijan Miklavčič 3105.97 251.11 1327.12 1682.26 6.05 8087 346 50 3.10 4.33 0.13 0.16 7.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12537 Dr. Alenka Maček - Lebar 124.64 0 78.78 78.78 0.43 347 55 12 0.39 0 0 0 0.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14772 Dr. Tomaž Jarm 131.74 0 48.09 64.10 0.42 899 136 15 1.13 0.37 0 0 1.50 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15675 Dr. Tadej Kotnik 413.84 128.88 143.05 216.01 1.43 1879 181 23 0 3.44 0 0 3.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18619 Dr. Maša Kandušer 85.58 0 63.89 80.41 0.32 723 103 15 0.06 0 0 0 0.06 2014
19722 Dr. Tina Batista Napotnik 121.76 0 88.67 88.67 0.44 325 67 7 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
20822 Dr. Nataša Pavšelj 109.44 0 27.90 27.90 0.33 592 92 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
23976 Dr. Peter Kramar 273.60 0 147.30 165.48 0.94 324 112 10 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24321 Dr. Barbara Mali 63.95 0 10.01 26.02 0.20 486 136 8 0 0 0 0 0 2014
25421 Dr. Matej Reberšek 239.95 0 89.42 139.65 0.79 645 103 15 0.15 0 0 0 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29041 Dr. Saša Haberl Meglič 172.76 33.65 86.65 103.39 0.61 258 91 8 0.59 0 0.01 0.01 0.61 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29553 Dr. Matej Kranjc 231.73 22.24 94.80 133.85 0.78 234 71 9 0 1.08 0 0 1.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30022 Duša Hodžić 0 0 0 0 0 46 24 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
30687 Dr. Bor Kos 429.93 0 107.04 177.46 1.34 488 89 12 0.37 0.05 0 0 0.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31983 Dr. Denis Pavliha 12.17 0 0 0 0.03 202 61 8 0 0 0 0 0 2015,2016
33165 Dr. Andraž Polak 43.51 0 36.99 36.99 0.16 74 25 5 0 0 0 0 0 2014 2014
33173 Dr. Igor Marjanovič 16.52 0 0 16.52 0.05 29 12 3 0 0 0 0 0 2014 2015
34298 Dr. Samo Mahnič-Kalamiza 0 0 0 0 0 89 56 4 0 0.05 0 0 0.05 2018,2019
34300 Dr. Marija Marčan 108.59 0 45.53 59.39 0.36 123 61 6 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35414 Dr. Lea Rems 208.59 0 85.69 128.83 0.71 155 45 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
36462 Dr. Tadeja Forjanič 80.25 0 0 47.75 0.24 9 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2018
37123 Lea Vukanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37507 Dr. Janja Dermol - Černe 350.14 0 230.09 248.95 1.25 51 19 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
38115 Mag. Eva Pirc 46.85 0 20.00 20.00 0.14 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39223 Mag. Tamara Pezić 15.20 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50659 Mag. Tjaša Potočnik 2.94 0 0 0 0.01 3 3 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51906 Mag. Helena Cindrič 10.86 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6400.51 435.88 2731.02 3542.41 17.10 8716 346 51 5.79 9.32 0.14 0.20 15.45
Izračun na število doktorjev 524.63 35.73 223.85 290.36 1.40 714.43 0.47 0.76 0.01 0.02 1.27
Izračun na FTE: 2.79 2294.09 156.23 978.86 1269.68 6.13 3124.01 2.08 3.34 0.05 0.07 5.54


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019