Program P2-0257

Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi, s THz, z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi senzorji

vodja programa Dr. Trontelj Janez


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
01927 Dr. Janez Trontelj 1499.91 400.00 531.82 787.63 5.15 157 24 8 10.00 1.35 1.01 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00130 Dr. Anton Pleteršek 523.40 340.00 362.64 390.86 2.13 98 24 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00166 Dr. Drago Strle 615.40 66.67 109.66 129.66 1.84 55 15 4 2.30 0 0 0.07 2.37 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01675 Dr. Dušan Raič 200.00 200.00 200.00 200.00 0.92 3 3 1 0 0 0 0 0 2018,2019
01717 Rozana Škrbec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
03494 Dr. Marijan Maček 107.70 0 14.15 35.51 0.32 276 54 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10303 Ratimir Kuzma Cigoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10476 Dr. Janez Trontelj ml. 48.32 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13143 Dr. Andrej Žemva 185.34 0 0 44.51 0.52 149 33 7 1.09 0 0 0.53 1.62 2015,2016,2017,2018,2019
18018 Ivica Bertocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18020 Boštjan Fink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24326 Dr. Aleksander Sešek 575.83 100.00 156.86 312.67 1.92 55 17 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24914 Carmen Hladnik Prosenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24915 Bruno Cacovich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24916 Franci Novak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
31188 Dr. Olga Chambers 92.28 0 26.81 58.12 0.31 49 16 4 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2015
32972 Dr. Mario Trifković 33.96 0 14.29 14.29 0.11 10 8 2 0 0 0 0 0 2016,2017
33297 Mitja Brlan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34652 Dr. Andrej Švigelj 33.05 0 30.05 30.05 0.13 48 17 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
36455 Dr. Rok Vrtovec 70.33 0 0 0 0.19 4 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
38117 Mag. Rok Ražman 41.35 0 26.81 26.81 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38444 Daniele Bertocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39221 Mag. Damjan Berčan 85.84 0 20.00 20.00 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39222 Mag. Miha Gradišek 81.13 0 20.00 20.00 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50658 Mag. Tadej Skuber 13.73 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51909 Mag. Tadej Krmac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 4207.57 1106.67 1513.09 2070.11 14.35 721 54 15 13.39 1.35 1.01 0.60 13.99
Izračun na število doktorjev 489.25 128.68 175.94 240.71 1.67 83.84 1.56 0.16 0.12 0.07 1.63
Izračun na FTE: 4.54 926.78 243.76 333.28 455.97 3.16 158.81 2.95 0.30 0.22 0.13 3.08


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019