Program P2-0258

Pretvorniki električne energije in regulirani pogoni

vodja programa Dr. Ambrožič Vanja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
07131 Dr. Vanja Ambrožič 538.86 37.80 37.80 82.97 1.56 443 77 9 0.15 0 0.33 0.16 0.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06633 Dr. Rastko Fišer 305.20 0 52.18 123.20 0.92 333 74 9 0 0 0 0.08 0.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11262 Dr. Danjel Vončina 235.83 0 0 26.75 0.65 94 25 5 0.19 0 0.39 0.16 0.74 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12617 Dr. David Nedeljković 129.53 37.80 37.80 53.85 0.45 335 77 7 1.80 0 0 0 1.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14838 Dr. Damijan Miljavec 530.16 0 84.36 259.35 1.64 230 27 9 1.85 1.99 0.13 0.08 4.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15405 Dr. Peter Zajec 244.07 0 0 40.12 0.68 76 41 4 0 0 0.33 0 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16349 Dr. Marko Petkovšek 94.12 0 0 0 0.25 113 55 4 0.07 0 0 0.03 0.10 2014,2015,2016,2017
17131 Smiljan Dečman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
17132 Aleksander Abramović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
19223 Dr. Henrik Lavrič 177.77 0 52.18 52.18 0.53 47 17 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24322 Dr. Mitja Nemec 328.73 37.80 37.80 123.09 1.02 303 77 7 0.19 0 0.33 0 0.52 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27964 Dr. Selma Čorović 159.88 0 60.43 60.43 0.51 442 79 12 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
29070 Dr. Peter Kosmatin 7.67 0 0 0 0.02 13 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015
29555 Dr. Klemen Drobnič 78.17 0 0 0 0.21 183 67 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
35418 Dr. Andraž Rihar 176.81 0 63.61 75.55 0.56 14 8 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019 2016
37957 Božo Gerlica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
38528 Miha Šrekl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
39217 Mag. Denis Sušin 42.65 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 3049.45 113.40 426.16 897.49 9.11 1479 79 20 4.25 1.99 1.51 0.51 8.26
Izračun na število doktorjev 272.27 10.13 38.05 80.13 0.81 132.05 0.38 0.18 0.13 0.05 0.74
Izračun na FTE: 1.93 1580.03 58.76 220.81 465.02 4.72 766.32 2.20 1.03 0.78 0.26 4.28


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019