Program P2-0260

Mehanika konstrukcij

vodja programa Dr. Planinc Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
14507 Dr. Igor Planinc 586.17 0 153.36 286.36 1.85 594 77 13 0.23 0.36 0 0.39 0.98 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02189 Dr. Miran Saje 288.38 0 129.25 145.66 0.96 914 77 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08437 Dr. Goran Turk 437.70 150.48 238.95 279.02 1.62 771 168 13 0.34 2.37 1.37 0.20 4.28 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09217 Dr. Stanislav Srpčič 0 0 0 0 0 103 23 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16142 Dr. Rado Flajs 35.29 0 0 0 0.09 37 22 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19121 Dr. Dejan Zupan 455.66 0 227.75 271.71 1.55 238 53 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20157 Dr. Bojan Čas 70.58 0 37.10 37.10 0.23 156 34 6 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
23474 Dr. Simon Schnabl 454.49 0 106.12 223.00 1.43 256 77 9 0 0.20 0 0 0.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25423 Dr. Tomaž Hozjan 580.67 39.90 203.96 256.55 1.89 90 23 4 0.20 0.13 0.57 0.12 1.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27666 Dr. Gregor Trtnik 78.43 0 25.00 25.00 0.25 338 168 8 0 0 4.21 0 4.21 2016,2017,2018,2019
27673 Dr. Eva Zupan 198.47 0 72.34 116.30 0.66 92 35 6 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2019
30809 Dr. Peter Češarek 210.09 0 121.68 121.68 0.72 29 14 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32030 Dr. Klara Pirmanšek 33.58 0 28.54 28.54 0.13 27 27 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
33102 Dr. Urška Bajc 35.64 0 0 0 0.10 5 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2015
34368 Dr. Robert Pečenko 191.77 0 80.52 80.52 0.61 6 4 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2019 2016
35925 Mitja Plos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2019
36444 Dr. Anita Ogrin 195.74 0 53.47 53.47 0.60 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
39206 Mag. Urška Dolinar 40.20 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39803 Mag. Barbara Fortuna 32.92 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 3925.78 190.38 1478.04 1924.91 12.89 1709 168 21 0.77 3.06 6.15 0.71 10.69
Izračun na število doktorjev 321.79 15.60 121.15 157.78 1.06 140.08 0.06 0.25 0.50 0.06 0.88
Izračun na FTE: 2.20 1784.45 86.54 671.84 874.96 5.86 776.82 0.35 1.39 2.80 0.32 4.86


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019