Program P2-0270

Proizvodni sistemi, laserske tehnologije in spajanje materialov

vodja programa Dr. Šturm Roman


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13026 Dr. Roman Šturm 387.02 81.70 149.07 192.23 1.31 245 28 9 0.73 0 0 0.18 0.91 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00799 Dr. Alojzij Sluga 253.48 0 56.86 128.68 0.81 294 67 10 0 0.09 0 0 0.09 2014,2015
01649 Dr. Janez Možina 366.05 150.00 217.96 238.89 1.39 949 131 15 1.47 0 0.04 0 1.51 2014
02045 Dr. Janez Tušek 413.27 50.00 80.98 200.14 1.31 838 85 16 2.28 0 0 0.01 2.29 2014,2015,2016,2017,2019
03551 Dr. Janez Grum 1784.81 195.92 381.08 469.10 4.69 1355 90 20 1.23 0 0 0.01 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04107 Dr. Janez Diaci 379.93 73.84 73.84 178.10 1.23 365 42 10 3.29 0 0.04 0 3.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05210 Dr. Marko Starbek 121.55 26.38 26.38 26.38 0.38 206 42 8 0 0 0 0 0 2014,2015
05571 Dr. Janez Kušar 318.62 0 19.64 32.98 0.88 143 42 8 0.28 0 0.06 0.07 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05637 Dr. Marjan Jenko 153.05 0 0 0 0.41 278 263 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06765 Dr. Peter Butala 468.80 92.37 242.87 265.90 1.65 237 23 10 0.50 0.09 0.22 0.03 0.84 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09067 Dr. Pavle Žerovnik 28.97 0 0 0 0.08 30 14 4 0 0 0 0 0 2014
10157 Dr. Ladislav Grad 0 0 0 0 0 92 63 3 0 0 0 0 0 2014,2015
10897 Dr. Matjaž Žnidaršič 0 0 0 0 0 33 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018
10926 Dr. Darja Horvat 0 0 0 0 0 8 4 2 0 0 0 0 0 2014,2019
11905 Dr. Aleš Babnik 132.71 77.53 102.53 102.53 0.54 219 131 5 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018
12074 Dr. Miro Uran 0 0 0 0 0 29 20 3 0 0.67 0.19 0 0.86 2014,2015,2016
15646 Dr. Rok Petkovšek 834.78 162.53 541.53 645.29 3.13 370 66 10 10.00 0.51 1.00 0.01 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17059 Dr. Primož Podržaj 640.35 135.54 312.00 359.14 2.25 342 42 11 0 0.47 0.23 0 0.70 2014,2015,2016,2018,2019
18048 Tadeja Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2019
18160 Dr. Boštjan Pečnik 13.33 0 0 0 0.04 2 2 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
18327 Dr. Drago Bračun 306.50 0 56.86 139.61 0.95 160 31 8 0.80 0 0 0 0.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18702 Vane Kralj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18873 Matevž Steržaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
18874 Braco Regojević 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
20441 Dr. Damjan Klobčar 525.28 25.03 107.48 213.70 1.63 404 85 11 0.22 0 0.36 0 0.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20863 Dr. Tomaž Berlec 286.28 26.38 46.02 79.36 0.86 62 14 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21238 Dr. Matija Jezeršek 519.05 100.00 137.96 226.03 1.69 140 19 7 10.00 0 0.67 0 10.00 2014,2015,2016
23778 Dr. Tomaž Kek 293.68 0 0 48.02 0.81 74 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25463 Dr. Tomaž Požar 184.75 0 161.92 161.92 0.71 139 41 6 1.12 0 0.03 0 1.15 2014
26144 Dr. Lidija Rihar 102.18 0 19.64 32.98 0.30 33 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26556 Dr. Zoran Bergant 266.50 56.34 96.59 96.59 0.87 121 36 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27630 Dr. Uroš Zupanc 13.24 0 0 0 0.04 69 51 2 0 0.47 0.07 0 0.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28609 Dr. Matej Pleterski 4.90 0 0 0 0.01 79 24 6 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
28828 Mag. Urban Žargi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
28906 Dr. Uroš Trdan 424.86 245.99 347.93 347.93 1.75 351 90 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29224 Dr. Peter Gregorčič 191.93 100.00 100.00 120.93 0.73 438 66 12 0.97 0 0.13 0 1.10 2014
30568 Dr. Sebastjan Žagar 40.90 0 0 0 0.11 34 19 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
30914 Dr. Rok Vrabič 416.50 92.37 242.87 265.90 1.51 113 23 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31251 Dr. Janez Sušnik 14.06 0 0 0 0.04 16 14 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
31562 Dr. Samo Simončič 443.54 50.54 277.00 297.00 1.59 140 26 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32078 Dr. Dunja Ravnikar 63.89 30.04 30.04 30.04 0.23 37 27 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32082 Dr. Luka Selak 103.55 0 0 49.65 0.31 20 13 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
32091 Dr. Vid Agrež 353.40 0 272.59 291.55 1.31 41 14 4 2.29 0 0.17 0 2.46 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32338 Dr. Vid Novak 0 0 0 0 0 7 3 2 0 0 0 0 0 2014
33242 Dr. Primož Poredoš 5.88 0 0 0 0.02 16 8 2 0 0 0 0 0 2014 2015
33467 Dr. Gašper Škulj 153.38 0 0 56.13 0.45 39 13 4 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
33892 Dr. Klemen Povšič 40.95 0 0 0 0.11 3 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015
34413 Dr. Urban Pavlovčič 136.92 0 0 0 0.37 16 9 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2015
34420 Dr. Andrej Skumavc 118.99 0 0 64.67 0.36 25 11 3 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34656 Dr. Jovan Trajkovski 27.80 0 26.61 26.61 0.11 42 15 3 0 0 0 0 0 2016
35329 Boris Bell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
35397 Dr. Jaka Pribošek 162.43 0 0 104.26 0.50 16 8 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35440 Marko Šajn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
35728 Anja Vrhovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
36247 Alenka Rogelj Ritonja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
36255 Dušanka Grubor Železnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36404 Dr. Luca Petan 96.63 0 41.30 41.30 0.32 12 7 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2017
36989 Uroš Orthaber 15.12 0 15.12 15.12 0.06 9 8 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
37400 Dr. Marko Corn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
37440 Dr. Jernej Laloš 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 2014 2018
37953 Dr. Jaka Mur 226.19 85.00 114.04 168.29 0.85 4 2 2 0.18 0 0 0 0.18 2017,2018,2019
38151 Mag. Dominik Kozjek 191.16 40.76 138.36 138.36 0.72 8 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38152 Miha Finžgar 126.11 0 0 47.15 0.37 6 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38760 Mag. Luka Černe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
38896 Mag. Matjaž Kos 26.50 0 0 0 0.07 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
39192 Mag. Rok Markežič 24.44 0 0 24.44 0.09 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50469 Silva Brenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018
50517 Mag. Teja Jereb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50587 Mag. Tena Žužek 5.88 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50646 Mag. Jure Novak 17.84 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51880 Marta Ilešič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51897 Mag. Nejc Rožman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52526 Mag. Peter Kolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
52972 Matic Kelvišar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
53012 Anja Juriševič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 12227.93 1898.26 4437.07 5926.90 40.02 5013 263 34 35.36 2.30 3.21 0.31 38.99
Izračun na število doktorjev 368.31 57.18 133.65 178.52 1.21 150.99 1.07 0.07 0.10 0.01 1.17
Izračun na FTE: 5.54 2207.21 342.65 800.92 1069.84 7.22 904.87 6.38 0.42 0.58 0.06 7.04


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019