Program P2-0356

Elektroenergetski sistemi

vodja programa Dr. Mihalič Rafael


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
06168 Dr. Rafael Mihalič 1515.67 85.00 637.66 873.01 5.07 589 75 13 8.21 0 0 0.26 8.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11213 Dr. Robert Golob 31.76 0 0 0 0.08 77 15 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2017,2018,2019
11694 Dr. Grega Bizjak 132.52 0 20.00 20.00 0.37 94 16 6 0.23 0.57 0.05 1.49 2.34 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12755 Dr. Marko Tomaž Čepin 1318.87 54.64 532.14 552.14 4.28 745 156 15 4.79 0 0 0.03 4.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14037 Dr. Igor Papič 474.33 0 182.45 213.73 1.52 644 87 12 10.00 3.15 0.19 0.57 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14528 Dr. Andrej Ferdo Gubina 408.44 0 72.22 123.40 1.22 154 18 7 5.20 10.00 0 0.05 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19235 Dr. Gregor Verbič 0 0 0 0 0 837 222 13 0 0 0 0 0 2014
19813 Dr. Matej Bernard Kobav 121.57 0 20.00 20.00 0.34 17 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21354 Dr. Boštjan Blažič 560.67 52.68 217.22 248.50 1.85 431 87 9 4.07 1.81 1.20 0 7.08 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21521 Dr. Valentin Ažbe 296.96 0 114.29 163.00 0.98 93 33 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22481 Dr. Miloš Pantoš 1175.73 0 680.68 727.36 4.07 489 62 13 9.96 0.97 0.09 0 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29557 Dr. Urban Rudež 675.32 0 237.71 393.17 2.22 278 75 7 0.41 0 0 0 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30145 Dr. Miloš Maksić 164.93 0 74.09 74.09 0.54 76 30 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31373 Dr. Matej Rejc 42.75 0 0 0 0.11 24 17 2 0 0 0 0 0 2014,2015
32996 Matjaž Bobnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
34531 Dr. Jerneja Bogovič 141.32 0 0 29.20 0.40 12 11 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2017,2018,2019 2017
34535 Dr. Živa Bricman Rejc 124.08 54.64 54.64 54.64 0.45 30 23 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
35419 Dr. Dušan Božič 134.00 0 78.06 78.06 0.46 24 22 2 0 0 0 0 0 2014,2015 2017
37341 Blaž Prislan 40.83 0 0 0 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37514 Dr. Sreten Davidov 481.55 0 391.39 391.39 1.80 24 15 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2017,2018,2019 2018
39219 Mag. Mitja Antončič 59.31 0 0 0 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50657 Mag. Tadej Škrjanc 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
31639 Gašper Artač 0 0 0 0 0 37 11 4 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 7915.32 246.96 3312.55 3961.69 26.07 3444 222 29 42.87 16.50 1.53 2.40 53.12
Izračun na število doktorjev 599.65 18.71 250.95 300.13 1.98 260.91 3.25 1.25 0.12 0.18 4.02
Izračun na FTE: 1.63 4856.02 151.51 2032.24 2430.48 15.99 2112.88 26.30 10.12 0.94 1.47 32.59


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019