Program P2-0394

Modeliranje in simulacije v prometu in pomorstvu

vodja programa Dr. Batista Milan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
13500 Dr. Milan Batista 2011.90 76.05 1003.83 1442.25 5.68 302 40 10 0.11 0 0 0.05 0.16 2015,2016,2017,2018,2019
00861 Dr. Marko Pavliha 229.41 0 0 30.00 0.63 67 46 2 0 0 0 0 0 2015,2016
14414 Dr. Franc Dimc 179.57 0 37.59 53.01 0.55 34 10 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
16152 Dr. Elen Twrdy 807.07 141.07 162.55 162.55 2.46 92 15 5 0 0.46 0 0 0.46 2015,2016,2017,2018,2019
20935 Dr. Peter Vidmar 397.64 131.59 149.64 149.64 1.35 41 9 4 0.99 0 0.15 0.11 1.25 2015,2016,2017,2018,2019
21174 Dr. Aleksander Grm 252.62 0 123.33 123.33 0.83 4 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
21506 Dr. Matej Bažec 100.33 33.33 33.33 48.75 0.34 4 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
21696 Dr. Jelenko Švetak 94.12 0 0 0 0.25 56 46 3 0 0 0.02 0.21 0.23 2015,2016
21856 Mag. Marko Perkovič 535.15 131.59 202.97 216.31 1.80 220 57 8 2.04 0 0.05 0.28 2.37 2015,2016,2017,2018,2019
27651 Dr. Vesna Rovšek 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2019
27796 Dr. Marina Zanne 187.81 0 61.49 61.49 0.58 10 4 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
29346 Dr. Blaž Luin 298.18 0 140.47 140.47 0.98 14 4 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
29898 Dr. Patricija Bajec 178.81 37.43 75.32 95.32 0.61 17 7 2 0.01 0 0 0.01 0.02 2015,2016,2017
35785 Dr. Bojan Beškovnik 81.67 0 0 0 0.22 65 17 5 0 0 0 0 0 2018,2019
50602 Mag. Vivien Lorenčič 14.71 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 5368.99 551.06 1990.52 2523.12 16.32 785 57 12 3.15 0.46 0.22 0.66 4.49
Izračun na število doktorjev 688.33 70.65 255.19 323.48 2.09 100.64 0.40 0.06 0.03 0.08 0.58
Izračun na FTE: 1.32 4067.42 417.47 1507.97 1911.45 12.36 594.70 2.39 0.35 0.17 0.50 3.40


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019