Program P2-0405

Fuzijske tehnologije

vodja programa Dr. Končar Boštjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
16435 Dr. Boštjan Končar 671.38 0 196.75 379.75 2.17 511 186 10 0.25 3.23 0 0 3.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04292 Dr. Saša Novak Krmpotič 826.49 128.01 416.01 640.43 3.00 1520 163 20 0.34 7.66 0 0.02 8.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10401 Dr. Tomaž Gyergyek 637.34 13.94 35.13 277.16 1.91 276 24 10 0 0.29 0 0.01 0.30 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19167 Dr. Igor Lengar 1211.60 537.38 760.08 970.27 4.75 5612 103 33 5.25 1.90 0.02 0 7.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24802 Dr. Tomaž Finkšt 18.90 0 0 0 0.05 2 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25624 Dr. Sabina Markelj 496.30 261.08 291.11 389.59 1.94 191 24 7 0 3.19 0 0 3.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31618 Dr. Rok Zaplotnik 1065.31 215.57 565.49 833.21 3.92 252 37 9 0 0.13 0 0 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33540 Dr. Martin Draksler 264.22 0 136.09 161.09 0.90 39 8 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2015
50505 Mag. Matic Pečovnik 107.79 55.44 74.13 82.53 0.44 8 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
50516 Mag. Andrej Žohar 29.41 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 5328.74 1211.42 2474.79 3734.03 19.16 8323 186 36 5.84 16.40 0.02 0.03 22.29
Izračun na število doktorjev 683.17 155.31 317.28 478.72 2.46 1067.05 0.75 2.10 0 0 2.86
Izračun na FTE: 2.50 2131.50 484.57 989.92 1493.61 7.66 3329.20 2.34 6.56 0.01 0.01 8.92


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019