Program P3-0067

Farmakologija in farmakogenomika

vodja programa Dr. Kržan Mojca


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08095 Dr. Mojca Kržan 254.60 0 105.67 130.82 0.84 422 100 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01547 Dr. Lavrencij Stanovnik 37.79 0 25.45 25.45 0.14 77 25 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
01846 Mag. Gordana Koželj 111.38 37.17 67.86 67.86 0.42 160 32 7 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
08313 Dr. Ilonka Ferjan 54.90 0 0 0 0.15 42 14 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10990 Dr. Katarina Černe 139.45 0 0 40.79 0.40 39 9 4 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15536 Dr. Metoda Lipnik Štangelj 134.84 0 50.74 59.04 0.43 156 17 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16340 Dr. Uroš Potočnik 622.91 16.63 58.55 114.47 1.79 5067 2011 18 0.04 0.19 2.20 0.11 2.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17934 Cvetka Blažek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
17935 Jožica Košir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17936 Mojca Kranjec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17937 Matjaž Hrovat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17938 Petra Ponebšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015
17939 Nevenka Dolžan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17940 Marjetka Jakomin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18616 Dr. Majda Pajnkihar 627.81 53.52 196.01 237.70 2.00 167 58 6 0 0.41 0 0 0.41 2014,2015,2016
22072 Dr. Tomaž Zupanc 250.16 66.57 141.10 141.10 0.89 355 74 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22621 Dr. Polonca Ferk 355.01 0 33.51 54.67 1.01 137 31 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26010 Dr. Boris Gole 44.45 42.28 42.28 42.28 0.21 127 50 6 0 0 0 0 0 2018,2019
26446 Dr. Barbara Dariš 66.10 0 0 0 0.18 24 22 1 0 0 0 0 0 2018,2019
26511 Dr. Mitja Martelanc 0 0 0 0 0 131 43 6 0 0.21 0 0 0.21 2018,2019
28417 Dr. Katja Repnik 283.30 0 34.56 90.48 0.84 76 18 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
29416 Dr. Lovro Žiberna 466.02 12.84 129.73 219.16 1.49 306 63 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29750 Dr. Janez Šimenc 18.91 0 0 0 0.05 35 15 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
33104 Dr. Matjaž Deželak 135.25 0 14.56 52.23 0.40 30 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
33666 Dr. Vojko Berce 89.50 0 14.56 14.56 0.26 79 23 6 0 0 0 2.24 2.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
34478 Larisa Goričan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35232 Staša Jurgec 10.82 0 0 0 0.03 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36818 Dr. Helena Sabina Čelešnik 63.17 0 0 18.66 0.18 858 305 8 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
36895 Lea Vilman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
36896 Barbara Buh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
39240 Mag. Gregor Jezernik 49.21 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 3815.58 229.01 914.58 1309.27 11.84 7988 2011 31 0.04 0.81 2.20 2.38 5.43
Izračun na število doktorjev 276.49 16.59 66.27 94.87 0.86 578.84 0 0.06 0.16 0.17 0.39
Izračun na FTE: 1.75 2180.33 130.86 522.62 748.15 6.77 4564.57 0.02 0.46 1.26 1.36 3.10


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019