Program P3-0171

Plastičnost živčevja v fizioloških in patofizioloških razmerah

vodja programa Dr. Živin Marko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08289 Dr. Marko Živin 186.54 33.33 65.08 104.40 0.63 328 54 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04293 Dr. Janez Rozman 195.45 0 26.49 69.40 0.59 221 47 7 0.07 0.01 0 0.03 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04412 Dr. Janez Sketelj 0 0 0 0 0 419 54 12 0 0 0 0 0 2014
05380 Dr. Zvezdan Pirtošek 412.42 55.22 214.06 238.99 1.44 635 93 13 0 0.59 0 0.47 1.06 2015,2016,2017,2018,2019
07090 Dr. Mara Popović 422.36 139.82 221.36 242.15 1.53 2096 1086 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08010 Dr. Samo Ribarič 349.84 0 26.49 199.30 1.08 580 56 14 0 1.53 0 0 1.53 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10428 Dr. Mara Bresjanac 100.86 25.56 58.69 68.62 0.38 355 76 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15151 Dr. Fajko Bajrović 146.70 0 41.34 99.53 0.49 492 56 13 0 0 0 0.33 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17921 Darinka Javornik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17923 Vanja Mavrin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18323 Dr. Peter Pregelj 224.36 10.83 31.95 31.95 0.65 453 95 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18324 Dr. Gordana Glavan 0 0 0 0 0 107 20 6 0 0 0 0 0 2014
19627 Ksenija Babič Benedik 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2014
21503 Dr. Maja Zorović 27.71 0 26.49 26.49 0.11 96 28 6 0 0.02 0 0 0.02 2017,2018,2019
21621 Mateja Drolec-Novak 25.87 25.56 25.56 25.56 0.13 2 2 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21902 Tanja Despotović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22360 Dr. Uroš Kovačič 91.57 0 31.17 31.17 0.28 138 24 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26145 Dr. Špela Glišović Krivec 0 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 2014
27569 Dr. Tilen Žele 52.72 0 0 0 0.14 48 13 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27755 Dr. Roman Paškulin 0 0 0 0 0 15 8 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
32012 Dr. Veronika Kragelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
32093 Dr. Maja Derlink 75.83 0 69.93 73.06 0.30 40 12 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2014
33100 Dr. Larisa Tratnjek 36.21 0 10.62 30.78 0.13 17 14 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2014
33551 Ferida Vučkić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33910 Mateja Benčina Pirnat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36541 Dr. Alojz Šmid 57.19 0 13.82 13.82 0.17 215 76 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38242 Kaja Kolmančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50627 Mag. Peter Atanackov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 2405.63 290.32 863.05 1255.22 8.05 5157 1086 33 0.07 2.15 0 0.83 3.05
Izračun na število doktorjev 169.41 20.45 60.78 88.40 0.57 363.17 0 0.15 0 0.06 0.21
Izračun na FTE: 3.16 761.28 91.87 273.12 397.22 2.55 1631.96 0.02 0.68 0 0.26 0.97


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019