Program P3-0289

Značilnosti malignih neoplazem, pomembne za diagnozo ter napoved poteka bolezni in izida zdravljenja

vodja programa Dr. Bešić Nikola


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10330 Dr. Nikola Bešić 350.25 0 30.00 113.58 1.03 1968 1180 17 0 0 0 2.19 2.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04376 Dr. Janez Lamovec 159.69 16.07 66.61 90.32 0.54 2332 177 26 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07012 Dr. Peter Černelč 304.00 21.18 110.18 155.08 0.99 524 122 11 0 0 0 0.33 0.33 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12199 Dr. Živa Pohar - Marinšek 110.16 0 0 35.35 0.31 202 32 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019
12684 Dr. Helena Podgornik 171.42 12.45 21.61 21.61 0.49 211 49 7 0 0 0 2.17 2.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15076 Dr. Veronika Kloboves-Prevodnik 218.68 0 32.37 104.72 0.67 156 20 9 0 0 0 0.09 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15819 Dr. Jaka Lavrenčak 52.34 0 15.94 31.19 0.17 149 56 7 0 0 0 0.06 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17472 Vesna Gril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019
17741 Brigita Šturbej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019
20050 Dr. Barbara Gazič 263.77 0 34.29 143.77 0.82 228 44 8 0 0 0 0.25 0.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21548 Dr. Nataša Nolde 2.50 0 0 0 0.01 292 258 4 0 0 0 0 0 2014
22431 Dr. Primož Drev 0 0 0 0 0 16 16 1 0 0 0 0 0 2014
23126 Dr. Irena Preložnik Zupan 124.81 23.46 40.27 58.43 0.42 206 53 8 0 0 0 0.44 0.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23818 Dr. Tadej Pajič 45.71 19.83 36.63 36.63 0.17 123 35 6 0 0 0 0.36 0.36 2015,2016,2017,2018,2019
24570 Dr. Maja Marolt Mušič 207.04 0 24.37 102.70 0.64 349 61 9 0 0 0 0.09 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24572 Dr. Erik Škof 118.42 22.95 22.95 23.71 0.38 1434 678 11 0 0.08 0 0.88 0.96 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24908 Dr. Matjaž Sever 209.71 21.18 65.17 178.25 0.73 463 122 10 0 0 0 0.43 0.43 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26531 Dr. Gašper Pilko 101.29 0 22.34 44.42 0.31 95 55 5 0 0 0 0.09 0.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27594 Dr. Mateja Krajc 163.66 0 11.99 11.99 0.46 383 99 8 0 0 0 0.45 0.45 2015,2016,2017,2018,2019
28452 Dr. Juan Antonio Contreras 9.05 0 0 0 0.02 897 227 12 0 0 0 0 0 2014
28745 Nataša Kozina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019
28746 Mateja Kernjak Slak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019
29594 Dr. Katarina Reberšek 15.88 0 0 0 0.04 3 2 1 0 0 0 0 0 2014 2014
30137 Hermina Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32449 Dr. Mirjana Rajer 141.30 0 0 9.29 0.39 77 13 7 0 0.01 0 0.15 0.16 2015,2016,2017
36115 Dr. Gorana Gašljević 32.00 0 10.76 10.76 0.11 150 61 5 0 0 0 0 0 2018,2019
36203 Mag. Zvezdana Vukmirović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
38224 Jerica Novak 39.33 0 0 0 0.10 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2019
Skupaj 2841.01 137.12 545.48 1171.80 8.80 9248 1180 43 0 0.09 0 7.98 8.07
Izračun na število doktorjev 177.56 8.57 34.09 73.24 0.55 578.00 0 0.01 0 0.50 0.50
Izračun na FTE: 2.03 1399.51 67.55 268.71 577.24 4.33 4555.67 0 0.04 0 3.93 3.98


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019