Program P3-0298

Geni, hormonske in osebnostne spremembe pri metabolnih motnjah

vodja programa Dr. Janež Andrej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
18372 Dr. Andrej Janež 750.10 0 143.69 324.90 2.32 2227 1115 16 0 0 0 2.01 2.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01989 Dr. Janez Preželj 61.73 20.54 41.33 41.33 0.23 1388 554 18 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01993 Dr. Maja Ravnik-Oblak 21.25 0 0 0 0.06 449 325 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01996 Dr. Matjaž Vrtovec 11.74 0 0 0 0.03 132 42 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
05984 Dr. Marija Pfeifer 263.97 13.67 51.20 88.10 0.80 1192 197 18 0 0 0 0.31 0.31 2014,2015,2016,2017
06739 Dr. Marjeta Tomažič 36.93 0 0 0 0.10 92 42 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12151 Dr. Vilma Urbančič-Rovan 159.03 25.06 39.99 61.49 0.51 1676 361 20 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12189 Dr. Janja Marc 1039.49 39.87 264.63 383.26 3.24 2304 554 21 0.26 0.23 0 1.26 1.75 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15783 Dr. Tomaž Kocjan 487.82 13.08 128.67 254.18 1.57 715 223 14 0 0 0 0.55 0.55 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18154 Dr. Barbara Ostanek 107.37 0 18.92 53.59 0.34 486 82 12 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
19635 Barbara Žargaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19636 Angelca Zver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
19649 Dr. Marija Nika Lovšin 82.61 0 62.22 70.22 0.31 318 103 9 0 0.38 0 0 0.38 2015,2016,2017,2018,2019
21971 Elizabeta Stepanovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21972 Alenka Roš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
22657 Dr. Irena Prodan Žitnik 9.16 0 9.16 9.16 0.04 39 23 4 0 0 0 0 0 2018,2019
24466 Dr. Draženka Pongrac Barlovič 106.34 65.98 75.00 75.00 0.42 403 114 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24475 Dr. Simona Mencej Bedrač 37.34 0 25.07 25.07 0.14 833 554 10 0 0 0 0 0 2014,2015
25809 Dr. Vid Mlakar 77.87 0 59.52 59.52 0.29 216 53 8 0 0 0 0 0 2014,2015
26227 Manja Cedilnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26482 Dr. Ajda Biček 28.12 0 0 0 0.07 52 30 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
26488 Dr. Katica Bajuk Studen 0 0 0 0 0 67 25 3 0 0 0 0 0 2014
27897 Dr. Jelka Zaletel 53.90 0 0 10.24 0.15 170 49 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28525 Dr. Aleš Skvarča 8.70 0 0 0 0.02 41 23 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28865 Dr. Mojca Lunder 97.50 0 31.66 31.66 0.30 242 47 8 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
32306 Dr. Janja Zupan 213.24 27.53 103.83 161.39 0.77 190 63 7 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32347 Dr. Mojca Jensterle Sever 596.06 0 117.65 234.24 1.83 430 60 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32807 Dr. Peter Vrtačnik 120.59 0 58.67 102.50 0.43 122 67 4 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33053 Dr. Tilen Kranjc 85.06 17.25 36.17 44.17 0.29 14 10 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
33759 Mirela Ožura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38167 Mag. Klemen Kodrič 16.48 0 0 0 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39277 Evelina Oltra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50226 Dr. Jasna Klen 1.24 1.05 1.05 1.05 0 803 469 7 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 4473.64 224.03 1268.43 2031.07 14.30 9564 1115 42 0.26 0.61 0 4.13 5.00
Izračun na število doktorjev 237.96 11.92 67.47 108.04 0.76 508.72 0.01 0.03 0 0.22 0.27
Izračun na FTE: 2.07 2161.18 108.23 612.77 981.19 6.91 4620.29 0.13 0.29 0 2.00 2.42


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019