Program P3-0308

Ateroskleroza in tromboza

vodja programa Dr. Šabovič Mirza


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
08094 Dr. Mirza Šabovič 658.59 200.00 231.66 289.90 2.23 930 50 17 0 0 0 0.32 0.32 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04548 Dr. Pavel Poredoš 939.02 16.72 38.36 212.40 2.68 1173 76 19 0 0 0 0.15 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05888 Dr. Nina Vene-Klun 81.94 0 18.82 43.82 0.26 185 62 8 0 0 0 0 0 2014,2017,2018,2019
05965 Dr. Matija Kozak 162.70 35.12 44.06 44.06 0.51 793 463 6 0 0 0 0.22 0.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07630 Dr. Aleš Blinc 262.76 39.13 71.03 103.41 0.85 1796 1003 14 0 0 0 0.85 0.85 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11685 Dr. Zlatko Fras 258.69 31.06 117.51 213.28 0.93 7381 2452 26 0 0 0 0.47 0.47 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14642 Dr. Alenka Mavri 129.00 0 18.82 43.82 0.38 656 120 12 0 0 0 0.33 0.33 2014,2017,2018,2019
15637 Dr. Mojca Božič Mijovski 364.99 39.13 102.55 165.74 1.18 231 25 10 0 0 0 0.27 0.27 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17724 Andreja Pavlovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17729 Bojana Koščak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17732 Jana Mravlje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18377 Dr. Monika Štalc 65.68 0 0 0 0.18 66 25 5 0 0 0 0 0 2014
18392 Meaz Agič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
18393 Marjanca Čuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
18395 Katja Janša-Trontelj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18396 Milojka Javoršek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18397 Anica Mencinger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18820 Katja Tušar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
18822 Blažka Klemenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
19345 Dr. Miran Šebeštjen 76.57 0 0 16.46 0.21 1779 1328 14 0 0 0 0.25 0.25 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19346 Biserka Klemenčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
19698 Štefka Ažman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
20252 Dr. Tjaša Vižintin Cuderman 0 0 0 0 0 21 10 3 0 0 0 0 0 2014
21331 Simona Auman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21359 Dr. Gregor Tratar 25.22 0 16.44 16.44 0.09 339 272 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
21631 Biljana Milutinovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
21885 Renata Žučko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22067 Karmen Zagorc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22347 Dr. Barbara Eržen 100.26 0 0 0 0.27 91 19 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24230 Urška Hvala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
24232 Agica Pacheco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2016,2017,2018,2019
24283 Mojca Perovšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
24467 Dr. Borut Jug 277.44 2.66 33.69 55.90 0.80 1363 678 12 0 0 0 0.20 0.20 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28974 Nevenka Marinič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
29298 Katja Sinkovič-Lukek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30830 Dr. Mateja Kaja Ježovnik 236.15 0 21.64 99.54 0.71 363 71 10 0 0 0 0.15 0.15 2014,2015,2016
31213 Jovanka Mohar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31412 Martina Špeh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31962 Dr. Jovana Nikolajević-Starčev. 45.85 0 0 31.74 0.14 100 17 6 0 0 0 0 0 2018,2019 2014
32497 Ljubica Bavec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32772 Marija Šparovec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33911 Dr. Miodrag Janić 171.55 0 31.66 63.40 0.52 170 47 6 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
34574 Dr. Ana Spirkoska 70.25 0 21.64 51.50 0.23 24 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
35642 Marko Jakopanec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35982 Jelena Klepac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
35983 Urška Stojanović 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36053 Anđa Duronjić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37325 Manca Behrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
37714 Metka Zupančič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2019
38251 Dr. Luka Jeraj 82.10 0 0 59.64 0.26 9 6 2 0 0 0 0 0 2016,2017,2019 2018
38795 Monika Kurtiš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51294 Dr. Marko Novaković 16.07 0 0 13.66 0.05 5 3 1 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 4024.83 363.82 767.88 1524.71 12.48 14392 2452 43 0 0 0 3.21 3.21
Izračun na število doktorjev 309.60 27.99 59.07 117.29 0.96 1107.08 0 0 0 0.25 0.25
Izračun na FTE: 2.22 1812.99 163.88 345.89 686.81 5.62 6482.88 0 0 0 1.45 1.45


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019