Program P3-0310

Celična fiziologija1 10-7

vodja programa Dr. Zorec Robert


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
03702 Dr. Robert Zorec 1527.39 90.46 694.46 1165.91 5.30 2831 304 24 2.69 0.95 0 0.18 3.82 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01187 Dr. Marjan Kordaš 3.92 0 0 0 0.01 63 10 5 0 0 0 0 0 2014
01302 Dr. Matjaž Jeras 278.00 0 95.47 158.53 0.91 1120 218 16 0.44 0 0 0 0.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 125.02 16.30 60.38 70.38 0.43 1505 158 22 1.15 1.35 0.38 0 2.88 2014
15467 Dr. Matjaž Stenovec 305.92 25.00 200.61 240.22 1.13 644 121 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15666 Dr. Marko Kreft 1116.26 56.84 474.76 714.91 3.82 1532 121 19 0.92 0.07 0 0.04 1.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16039 Dr. Maja Berden Zrimec 0 0 0 0 0 159 22 8 0 1.01 0 0 1.01 2014
16040 Dr. Alexis Zrimec 0 0 0 0 0 346 67 11 0 0 0 0 0 2014
18548 Dr. Helena Haque Chowdhury 113.30 0 40.83 87.06 0.39 184 65 8 0.01 0 0 0.04 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20214 Dr. Nina Vardjan 839.97 225.00 470.40 670.47 3.15 369 39 11 0.99 0.03 0 0 1.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21390 Dr. Maja Potokar 235.65 56.84 140.76 209.08 0.90 682 121 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21493 Dr. Maja Matis 0 0 0 0 0 168 153 3 0 0 0 0 0 2014,2018,2019
23345 Dr. Mateja Gabrijel 26.65 25.00 25.00 25.00 0.13 101 36 5 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23346 Dr. Tina Pangršič Vilfan 0 0 0 0 0 826 144 13 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
23415 Dr. Jurij Dolenšek 10.95 0 0 10.00 0.04 223 47 8 0 0 0.07 0 0.07 2014
26145 Dr. Špela Glišović Krivec 0 0 0 0 0 8 3 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
27585 Dr. Jernej Jorgačevski 383.16 56.84 208.70 328.09 1.42 358 84 10 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27747 Dr. Samo Pirnat 15.49 0 0 0 0.04 28 26 2 0 0 0 0 0 2014,2018,2019
28325 Dr. Mateja Lobe Prebil 0 0 0 0 0 56 17 5 0 0 0 0 0 2014
28638 Dr. Petra Brina Kovačič 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 2014
31335 Irena Zarnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
31572 Dr. Saša Trkov Bobnar 168.02 25.00 150.62 164.30 0.68 134 63 7 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32000 Dr. Boštjan Rituper 113.21 0 85.47 85.47 0.42 44 15 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
32132 Dr. Andraž Stožer 81.10 0 0 10.00 0.23 267 57 7 0 1.41 0.71 0 2.12 2014
32525 Dr. Jelena Velebit Marković 15.41 0 0 13.98 0.05 51 24 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
33901 Dr. Patrizia D'Adamo 103.95 58.70 94.73 103.95 0.45 1227 262 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
34319 Dr. Alenka Guček 28.09 0 13.11 13.11 0.09 69 21 5 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34356 Dr. Marko Muhič 24.04 0 20.43 20.43 0.08 12 11 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34479 Dr. Martin Trapečar 95.19 0 30.69 61.92 0.31 87 19 6 0 0.23 0 0 0.23 2014 2014
34712 Dr. Mojca Stojan Dolar 0 0 0 0 0 27 9 3 0 0 0 0 0 2018,2019
35836 Dr. Slavica Terzieva 22.49 0 22.49 22.49 0.08 117 50 4 0 0 0 0 0 2014
36369 Dr. Anemari Horvat 132.28 0 12.81 77.68 0.41 44 23 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36486 Pia Pužar Dominkuš 17.31 0 0 14.71 0.06 9 5 2 0 0 0 0 0 2016,2017
37274 Miha Pate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
37492 Eva Lasič 211.35 0 159.20 184.53 0.79 73 19 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37641 Dr. Alexei Verkhratsky 1321.69 136.59 584.75 1035.15 4.69 7033 1465 38 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37650 Dr. Miloš Galić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2018,2019
38243 Mag. Marjeta Lisjak 46.69 0 39.69 39.69 0.18 18 15 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
39123 Mićo Božić 34.57 0 16.66 16.66 0.11 11 11 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39164 Mag. Tina Smolič 25.55 0 24.15 24.15 0.11 1 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50628 Mag. Katja Fink 9.41 0 0 0 0.03 1 1 1 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51958 Mag. Petra Tavčar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51962 Mag. Dorian Dolanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 7432.03 772.57 3666.17 5567.87 26.44 14315 1465 57 6.20 5.05 1.16 0.31 12.72
Izračun na število doktorjev 391.16 40.66 192.96 293.05 1.39 753.42 0.33 0.27 0.06 0.02 0.67
Izračun na FTE: 6.73 1104.31 114.79 544.75 827.32 3.93 2127.04 0.92 0.75 0.17 0.05 1.89


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019