Program P3-0388

Mehanizmi varovanja zdravja

vodja programa Dr. Griessler Bulc Tjaša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
11790 Dr. Tjaša Griessler Bulc 319.60 97.93 97.93 177.17 1.11 409 103 10 0 0.95 0.05 0.12 1.12 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05099 Dr. Karmen Godič Torkar 176.27 0 16.13 45.70 0.51 206 51 7 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016
05916 Dr. Veronika Kralj Iglič 959.55 112.91 520.64 740.43 3.48 2866 759 21 0.09 0 0.27 0 0.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11539 Dr. Polonca Trebše 358.44 21.25 175.84 213.84 1.23 1549 88 21 0 2.79 0.10 0.01 2.90 2015,2016,2017,2018,2019
15074 Dr. Raja Gošnak Dahmane 162.97 0 35.00 68.96 0.50 465 93 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15647 Dr. Klemen Bohinc 1148.55 27.91 392.81 571.19 3.72 1045 113 18 0.83 0 0 0 0.83 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20840 Dr. Darja Rugelj 297.67 0 98.38 167.23 0.97 109 38 5 0 0.41 0.02 0.01 0.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22304 Dr. Mojca Bavcon Kralj 193.11 21.25 47.07 70.62 0.60 383 81 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
22443 Dr. Renata Vauhnik 202.33 0 16.91 56.98 0.59 78 19 5 0 0 0.69 0.02 0.71 2015,2016,2017,2018,2019
22776 Dr. Mojca Jevšnik 530.95 42.50 232.63 304.28 1.81 474 108 11 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23172 Dr. Borut Poljšak 787.92 80.00 303.40 662.74 2.79 911 283 13 0.01 0 0.01 0 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27679 Dr. Darja Istenič 6.81 0 0 0 0.02 46 14 4 0 0.37 0.71 0.02 1.10 2018,2019
31673 Dr. Roman Štukelj 109.06 0 34.24 62.21 0.35 843 759 5 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33872 Dr. Marilyne Pflieger 127.82 0 73.89 94.01 0.45 59 15 6 0 0.29 0 0 0.29 2017,2018,2019
34488 Dr. Roghayeh Imani 152.98 27.52 96.89 110.41 0.56 83 16 5 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
34903 Klara Jarni 5.88 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
35550 Dr. Franja Prosenc 37.77 0 36.55 36.55 0.14 26 11 3 0 0 0 0 0 2018,2019 2017
36714 Miha Žitnik 15.56 13.23 13.23 13.23 0.07 46 43 2 0 0 0 0 0 2016
37148 Judita Lea Krek 0 0 0 0 0 15 5 3 0 0 0 0 0 2014
37417 Dr. Mitja Drab 77.92 0 61.46 61.46 0.29 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2018
52080 Mag. Vito Kovač 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52182 Marko Jeran 0 0 0 0 0 10 10 1 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5671.16 444.50 2253.00 3457.01 19.21 7799 759 43 0.93 4.81 1.85 0.21 7.80
Izračun na število doktorjev 464.85 36.43 184.67 283.36 1.57 639.26 0.08 0.39 0.15 0.02 0.64
Izračun na FTE: 2.01 2821.47 221.14 1120.90 1719.91 9.56 3880.10 0.46 2.39 0.92 0.10 3.88


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019