Program P3-0395

Prehrana in javno zdravje

vodja programa Dr. Pravst Igor


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
24300 Dr. Igor Pravst 700.24 60.04 272.42 421.50 2.37 626 127 12 6.61 0.89 0.71 0.44 8.65 2015,2016,2017,2018,2019
00950 Dr. Ivan Kreft 574.83 200.00 307.92 393.92 2.13 2025 237 24 1.07 0 0 0 1.07 2015,2016,2017,2018,2019
05373 Dr. Ivan Eržen 420.74 18.79 100.40 123.60 1.28 185 37 7 0 1.34 0.54 0 1.88 2015,2016,2017,2018,2019
06832 Dr. Jurij Pohar 61.21 0 52.03 52.03 0.22 79 23 5 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
15312 Dr. Nataša Fidler Mis 234.78 0 169.42 179.55 0.86 522 93 10 0 0.08 0 0 0.08 2015,2016,2017,2018,2019
18642 Dr. Cirila Hlastan Ribič 66.24 0 0 31.01 0.20 160 60 6 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
22463 Dr. Anita Kušar 190.66 0 150.34 163.30 0.72 208 127 6 0.30 0.07 0.23 0.46 1.06 2015,2016,2017,2018,2019
23075 Dr. Mojca Korošec 85.71 0 0 28.76 0.25 577 303 9 0.01 0.01 0.17 0.19 0.38 2017,2018,2019
24228 Dr. Matej Gregorič 6.10 0 0 0 0.02 33 25 3 0 0 0 0.05 0.05 2017,2018,2019
24278 Dr. Katja Žmitek 193.80 0 99.24 165.57 0.70 418 86 7 2.77 0.83 0.51 1.84 5.95 2015,2016,2017,2018,2019
27975 Dr. Urška Blaznik 116.73 20.92 32.21 55.41 0.38 16 7 3 0 0.47 0 0 0.47 2015,2016,2017,2018,2019
33338 Dr. Evgen Benedik 67.86 0 16.55 26.69 0.21 129 104 4 0 0.01 0 0 0.01 2015,2016,2017,2018,2019 2015
36048 Živa Lavriša 61.81 60.04 60.04 60.04 0.28 10 3 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2019
36493 Dr. Krista Miklavec 90.46 0 79.40 89.37 0.35 54 23 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2019 2017
37388 Dr. Jana Lozar Krivec 71.53 0 0 0 0.19 25 13 3 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39008 Manca Velkavrh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39242 Mag. Nina Zupanič 52.30 0 47.97 47.97 0.20 2 1 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
39476 Mag. Maša Hribar 34.73 0 34.73 34.73 0.13 0 0 0 0 0 0.07 0 0.07 2017,2018,2019
51995 Dr. Hristo Hristov 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 3029.73 359.79 1422.67 1873.45 10.49 4647 303 34 10.76 3.70 2.23 2.98 19.67
Izračun na število doktorjev 329.32 39.11 154.64 203.64 1.14 505.11 1.17 0.40 0.24 0.32 2.14
Izračun na FTE: 2.30 1317.27 156.43 618.55 814.54 4.56 2020.43 4.68 1.61 0.97 1.30 8.55


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019