Program P3-0396

Celične in tkivne mreže

vodja programa Dr. Slak Rupnik Marjan


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
12266 Dr. Marjan Slak Rupnik 433.22 52.48 308.59 324.38 1.62 1505 158 22 1.15 1.35 0.38 0 2.88 2015,2016,2017,2018,2019
15291 Dr. Andrej Duh 14.73 0 0 13.33 0.05 51 16 4 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
15413 Dr. Dean Korošak 94.99 0 79.48 92.81 0.36 367 156 9 0 5.75 0.42 0 6.17 2015,2016,2017,2018,2019
20340 Dr. Simon Sedej 0 0 0 0 0 75 29 4 0 0 0 0 0 2019
23415 Dr. Jurij Dolenšek 294.50 61.49 153.03 196.46 1.06 223 47 8 0 0 0.07 0 0.07 2015,2016,2017,2018,2019
23660 Rudi Mlakar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2018,2019
24423 Dr. Lidija Križančić Bombek 15.58 0 13.24 13.24 0.06 29 15 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
28405 Dr. Marko Gosak 432.20 58.11 214.88 263.00 1.51 592 68 13 0 0.21 0.03 0 0.24 2015,2016,2017,2018,2019
29565 Dr. Maša Skelin Klemen 32.04 0 13.24 13.24 0.11 406 158 7 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
32132 Dr. Andraž Stožer 506.89 76.76 207.47 305.37 1.74 267 57 7 0 1.41 0.71 0 2.12 2015,2016,2017,2018,2019
32334 Dr. Jasmina Kerčmar 0 0 0 0 0 39 17 3 0 0 0 0 0 2018,2019 2015
33217 Ines Kavčič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
50674 Mag. Eva Paradiž 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50796 Mag. Peter Vodopivc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2019
Skupaj 1824.15 248.84 989.93 1221.83 6.51 2368 158 27 1.15 8.72 1.61 0 11.48
Izračun na število doktorjev 304.03 41.47 164.99 203.64 1.09 394.67 0.19 1.45 0.27 0 1.91
Izračun na FTE: 1.43 1275.63 174.01 692.26 854.43 4.55 1655.94 0.80 6.10 1.13 0 8.03


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019