Program P4-0013

Hortikultura

vodja programa Dr. Veberič Robert


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20165 Dr. Robert Veberič 1760.99 406.25 1237.25 1499.49 6.09 2753 141 28 2.15 2.09 1.20 1.56 7.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00357 Dr. Franci Aco Celar 0 0 0 0 0 107 19 7 0.24 0 0.49 0.30 1.03 2014
04124 Dr. Rajko Bernik 317.42 66.67 66.67 121.72 1.01 32 5 4 0.13 0 0.16 0.94 1.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04578 Dr. Ludvik Rozman 349.67 300.00 300.00 300.00 1.53 38 9 4 0.07 0 0.39 0.01 0.47 2014
06404 Dr. Franci Štampar 1851.51 367.42 1231.37 1533.00 6.06 3789 233 32 2.41 0.49 1.57 2.29 6.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07552 Dr. Anita Solar 582.97 227.64 430.53 468.30 2.30 837 106 14 0 0 0.41 0 0.41 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11759 Dr. Valentina Usenik 249.41 0 163.79 163.79 0.89 733 233 12 0 0 0.17 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13010 Dr. Nina Kacjan Maršić 360.82 84.43 161.54 218.21 1.28 156 24 8 0 0 0.14 0.01 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14033 Dr. Metka Hudina 547.65 0 69.17 87.16 1.57 626 106 12 0.91 0 0.67 1.21 2.79 2014,2015,2016,2017,2018,2019
14541 Dr. Gregor Osterc 221.61 40.00 56.67 117.99 0.74 241 31 9 0 0 0.26 0 0.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17762 Dr. Dragan Žnidarčič 1912.89 1040.00 1077.88 1190.01 6.20 331 54 10 0.07 0 0 0 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17763 Dr. Stanislav Trdan 1829.38 140.00 455.66 660.54 4.83 685 27 13 1.95 0.08 2.63 0.58 5.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17773 Aleksander Bobnar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
17782 Janko Rebernik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
20496 Tomaž Pliberšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20686 Dr. Denis Rusjan 453.18 33.17 222.32 316.42 1.59 332 90 9 0 0.89 0.44 0.03 1.36 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23631 Dr. Maja Mikulič Petkovšek 1942.91 261.40 1362.67 1753.31 6.08 1448 141 19 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24183 Matej Jeraša 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25505 Dr. Jerneja Jakopič 470.22 69.29 272.28 316.23 1.69 673 233 12 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25866 Jaka Rupnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28497 Dr. Žiga Laznik 784.50 0 245.40 390.28 2.51 194 20 8 0.19 0 0 0 0.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29419 Dr. Valentina Schmitzer 457.03 43.94 303.41 360.92 1.69 745 141 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30340 Greta Sorta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
30707 Dr. Ana Slatnar 564.08 149.66 392.26 444.40 2.16 987 141 17 0.19 0 0.09 0.26 0.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33134 Dr. Jan Bizjak 0 0 0 0 0 94 52 5 0 0 0 0 0 2014 2014
34339 Dr. Nika Weber 74.55 29.29 29.29 63.37 0.28 46 13 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34668 Tadej Heric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
35363 Dr. Vlasta Cunja 161.91 51.26 105.74 141.91 0.62 77 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
35366 Dr. Anka Čebulj 220.73 21.97 161.77 189.98 0.84 68 20 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
36437 Dr. Jan Reščič 158.76 0 61.17 112.12 0.53 24 17 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
36972 Anton Gleščič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
37423 Mag. Mateja Šenica 274.14 41.46 229.18 250.14 1.08 23 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37424 Dr. Zala Zorenč 229.99 0 113.46 159.54 0.80 60 39 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018 2018
38119 Dr. Martina Peršić 219.79 60.81 161.04 161.04 0.85 18 12 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019 2019
38513 Tilen Petrič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
50597 Mag. Matej Vošnjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51858 Mag. Tina Smrke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51865 Mag. Saša Gačnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 15996.11 3434.66 8910.52 11019.87 53.22 5560 233 33 8.31 3.55 8.62 7.19 27.67
Izračun na število doktorjev 908.87 195.15 506.28 626.13 3.02 315.91 0.47 0.20 0.49 0.41 1.57
Izračun na FTE: 2.91 5496.95 1180.30 3062.03 3786.90 18.29 1910.65 2.86 1.22 2.96 2.47 9.51


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019