Program P4-0015

Les in lignocelulozni kompoziti

vodja programa Dr. Humar Miha


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
19106 Dr. Miha Humar 1493.96 128.68 472.34 672.48 4.83 642 44 14 5.29 0.81 5.46 0.62 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
00395 Dr. Marko Petrič 731.93 121.08 230.00 254.26 2.35 659 92 15 0.54 0.07 0.05 0.58 1.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02937 Dr. Katarina Čufar 1291.91 213.29 593.02 646.74 4.42 1954 108 25 0 0.13 0.63 0.11 0.87 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05248 Dr. Franc Pohleven 364.17 0 0 45.54 1.00 665 71 14 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05732 Dr. Željko Gorišek 230.95 0 50.30 119.09 0.73 56 13 4 0.35 0.08 0 0.13 0.56 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10340 Dr. Dominika Gornik Bučar 305.25 0 51.20 84.53 0.90 25 6 4 0 0.50 0.04 0.56 1.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11223 Dr. Primož Oven 412.10 98.95 230.39 263.73 1.50 718 232 12 0.47 1.39 2.19 0.01 4.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
12041 Dr. Ida Poljanšek 391.24 98.95 192.09 264.40 1.42 524 139 11 0 0.06 0 0 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13400 Dr. Leon Oblak 258.70 0 52.59 52.59 0.77 159 21 7 0 0.07 0 0.04 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15410 Dr. Sergej Medved 153.26 0 15.81 15.81 0.43 188 60 6 0.61 0.26 0 0.17 1.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16198 Dr. Jože Kropivšek 229.90 0 0 0 0.61 27 18 2 0.16 0.01 0 0 0.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16382 Dr. Milan Šernek 560.31 46.83 168.92 236.72 1.79 522 67 11 1.14 2.51 0.22 0.93 4.80 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17846 Borut Kričej 31.78 0 15.65 27.42 0.11 116 44 5 0 0 0 0 0 2014
17848 Janez Renko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
18149 Dr. Aleš Straže 239.34 0 55.90 109.24 0.75 56 16 5 0 0.05 0 0.01 0.06 2015,2016,2017,2018,2019
20385 Dr. Manja Kitek Kuzman 1084.39 131.75 436.62 518.40 3.62 176 35 8 0.02 0.11 0.98 0.29 1.40 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20386 Dr. Matjaž Pavlič 125.98 18.89 68.85 80.62 0.45 164 44 7 0 0 0 0.04 0.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20457 Andreja Žagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24295 Dr. Matej Jošt 80.39 0 11.11 11.11 0.23 34 18 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24676 Dr. Maks Merela 516.67 155.22 281.08 310.36 1.88 115 24 6 0 0 0 0.05 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28503 Dr. Boštjan Lesar 423.74 32.53 173.07 253.34 1.44 214 44 8 0.01 0.07 0.23 0.06 0.37 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29227 Dr. Mirko Kariž 272.89 0 39.29 121.07 0.84 75 11 6 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
29389 Dr. Larisa Brojan 31.26 0 26.57 0 0.10 10 5 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019 2014
29636 Luka Krže 7.06 0 0 0 0.02 28 28 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30758 Dr. Viljem Vek 147.53 35.38 94.31 94.31 0.53 41 14 4 0 0 0 0.11 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31145 Anton Zupančič 55.83 0 0 0 0.15 14 6 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33176 Dr. Nejc Thaler 443.20 32.53 185.76 283.73 1.51 42 10 4 0 0 0 0.11 0.11 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
34330 Dr. Matjaž Čop 160.10 76.40 119.91 136.58 0.65 27 8 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
36375 Dr. Mojca Žlahtič Zupanc 271.83 44.87 94.87 174.56 0.93 28 10 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017 2017
37425 Mag. Davor Kržišnik 238.54 48.02 79.79 148.07 0.82 20 10 2 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37804 Mag. Jure Žigon 189.80 58.79 115.87 132.54 0.72 27 13 3 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
37914 Marko Željko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38177 Mag. Jaka Levanič 39.22 0 0 33.33 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50529 Mag. Denis Plavčak 17.65 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50987 Mag. Teja Bizjak Govedič 24.50 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51655 Mag. Blaž Vivod 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 10825.38 1342.16 3855.31 5090.57 35.74 5322 232 36 8.59 6.13 9.80 3.82 26.16
Izračun na število doktorjev 501.18 62.14 178.49 235.67 1.65 246.39 0.40 0.28 0.45 0.18 1.21
Izračun na FTE: 2.79 3880.06 481.06 1381.83 1824.58 12.81 1907.53 3.08 2.20 3.51 1.37 9.38


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019