Program P4-0077

Kmetijske rastline - genetika in sodobne tehnologije

vodja programa Dr. Jakše Jernej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
16379 Dr. Jernej Jakše 782.88 0 446.19 497.50 2.72 827 50 16 0.15 0 0.50 0.02 0.67 2014,2015,2016,2017,2018,2019
02936 Dr. Jure Čop 57.42 0 8.81 8.81 0.17 187 88 5 0 0 0.66 0 0.66 2014,2015,2016
05007 Dr. Darja Kocjan-Ačko 104.41 0 0 0 0.28 17 7 3 0 0 0.19 0.02 0.21 2014,2015,2016
05083 Dr. Zlata Luthar 1142.25 800.00 820.70 869.51 4.71 79 15 6 0 0.11 0.66 0 0.77 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05614 Dr. Marijana Jakše 0 0 0 0 0 121 21 7 0 0 0 0 0 2014
05994 Dr. Branka Javornik 595.90 0 358.33 425.23 2.11 1121 54 18 0 0.01 0.05 0.08 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09085 Dr. Katarina Košmelj 182.87 0 35.05 77.10 0.56 2043 586 10 0 0 0.02 0 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09565 Dr. Borut Bohanec 418.14 66.67 141.66 219.83 1.40 660 54 14 0.15 0.11 2.57 0.55 3.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15577 Nevenka Valič 0 0 0 0 0 131 21 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15993 Dr. Igor Šantavec 23.53 0 0 0 0.06 10 3 2 0 0 0 0 0 2014
17787 Viktorija Dolenc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18828 Dr. Andreja Čerenak 687.29 390.00 497.77 518.39 2.77 179 20 8 2.95 0.02 6.01 1.55 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19184 Dr. Nataša Štajner 254.14 0 81.48 140.37 0.82 211 33 9 0 0.15 0.23 0.01 0.39 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20162 Dr. Sebastjan Radišek 930.40 390.00 668.97 683.13 3.65 106 17 6 2.29 0 8.66 0.90 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20164 Dr. Katarina Rudolf Pilih 93.70 66.67 66.67 66.67 0.37 26 23 2 0 0.05 0.11 0 0.16 2017,2018,2019
21407 Dr. Sabina Berne 136.66 0 76.46 119.47 0.49 261 41 10 0.03 0.09 0.01 0.03 0.16 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23196 Monika Oset Luskar 391.89 390.00 390.00 390.00 1.83 1 1 1 0 0 0 0 0 2019
24413 Dr. Jana Murovec 283.58 0 82.83 210.48 0.96 49 20 4 0.40 0 0.29 0 0.69 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26537 Dr. Stanislav Mandelc 0 0 0 0 0 80 23 6 0.32 0 0 0 0.32 2014
30827 Dr. Tanja Zadražnik 40.00 40.00 40.00 40.00 0.20 68 63 2 1.10 0 0.10 0 1.20 2019 2014
31143 Nataša Hren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32017 Tina Svetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015
34332 Dr. Marko Flajšman 231.71 0 35.05 35.05 0.66 2 2 1 0.59 0 0.04 0 0.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
34333 Dr. Tine Pokorn 43.72 0 26.19 37.16 0.16 18 17 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2017
35365 Dr. Vasja Progar 12.90 0 0 10.97 0.04 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2017
35430 Dr. Zala Kolenc 124.48 40.00 57.95 57.95 0.44 8 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2017
36371 Tanja Guček 99.72 0 53.76 53.76 0.35 5 5 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
36372 Dr. Kristina Marton 17.65 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2019 2018
37427 Mag. Taja Jeseničnik 19.31 0 0 16.42 0.06 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37428 Mag. Helena Volk 80.60 0 17.89 17.89 0.23 15 6 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
38120 Mag. Ester Stajič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38323 Marinka Horvat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
50528 Mag. Urban Kunej 46.22 0 39.29 39.29 0.18 44 42 2 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
50811 Tjaša Cesar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
51860 Mag. Špela Mestinšek Mubi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51925 Mag. Maja Dobrajc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
51973 Mag. Marjeta Zagožen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
52178 Mag. Miha Slapnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 6801.37 2183.34 3945.05 4534.98 25.27 4729 586 27 7.98 0.54 20.10 3.16 29.40
Izračun na število doktorjev 515.26 165.40 298.87 343.56 1.91 358.26 0.60 0.04 1.52 0.24 2.23
Izračun na FTE: 4.27 1592.83 511.32 923.90 1062.06 5.92 1107.49 1.87 0.13 4.71 0.74 6.89


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019