Program P4-0121

Biokemijska in biofizikalno-kemijska karakterizacija naravnih snovi

vodja programa Dr. Poklar Ulrih Nataša


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
10873 Dr. Nataša Poklar Ulrih 1765.35 143.57 928.85 1280.97 5.57 1645 111 21 1.05 0.87 1.41 0.31 3.64 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06986 Dr. Milica Kač 40.73 0 0 0 0.11 310 95 8 0 0 0 0 0 2014
07028 Dr. Helena Abramovič 337.26 0 112.05 204.08 1.11 955 177 15 0.01 0.03 0.03 0.08 0.15 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08384 Dr. Nataša Šegatin 91.50 0 57.11 71.92 0.33 177 59 6 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15466 Dr. Mihaela Skrt 264.49 28.15 101.28 129.27 0.89 195 104 7 0 0 0.08 0.02 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15581 Dr. Blaž Cigić 288.40 0 134.57 148.92 0.96 234 41 10 0.02 0 0 0.05 0.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15650 Dr. Lea Pogačnik 258.98 0 0 0 0.69 146 44 6 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18132 Dr. Barbara Čeh 366.46 15.42 38.08 138.49 1.11 110 57 5 0.91 0 1.83 1.61 4.35 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19641 Mateja Vidmar 27.05 15.42 15.42 26.66 0.11 8 8 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23417 Dr. Iztok Prislan 43.03 0 14.06 14.06 0.13 157 66 6 0.01 0.31 0.25 0.03 0.60 2016,2017,2018,2019
24447 Dr. Anita Jemec Kokalj 0 0 0 0 0 1128 240 17 0 0.17 0 0 0.17 2014
29336 Dr. Ilja Gasan Osojnik Črnivec 0 0 0 0 0 297 130 9 0 0 0.09 0.03 0.12 2018,2019
29436 Dr. Petra Terpinc 0 0 0 0 0 466 177 7 0 0 0 0.01 0.01 2014
30569 Mirjana Jeremić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018,2019
30762 Dr. Katja Pirc 0 0 0 0 0 36 12 3 0 0 0 0 0 2014 2015
30763 Dr. Marko Šnajder 73.11 0 54.15 54.15 0.27 18 14 2 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
32474 Dr. Ajda Ota 210.86 0 104.60 158.97 0.74 138 23 6 0 0 0.03 0 0.03 2015,2016,2017
32607 Dr. Katja Istenič 107.48 0 91.36 91.36 0.41 25 13 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2018 2016
33152 Tjaša Prevc 40.53 0 23.34 37.70 0.16 44 25 2 0 0 0 0 0 2014,2015
34298 Dr. Samo Mahnič-Kalamiza 87.42 0 49.41 49.41 0.29 89 56 4 0 0.05 0 0 0.05 2016,2017,2018,2019
39095 Mag. Miha Bahun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
Skupaj 4002.65 202.56 1724.28 2405.96 12.88 4720 240 36 2.00 1.48 3.72 2.17 9.37
Izračun na število doktorjev 370.62 18.76 159.66 222.77 1.19 437.04 0.19 0.14 0.34 0.20 0.87
Izračun na FTE: 1.76 2274.23 115.09 979.70 1367.02 7.32 2681.82 1.14 0.84 2.11 1.23 5.32


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019