Program P4-0220

Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta

vodja programa Dr. Dovč Peter


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
05098 Dr. Peter Dovč 1020.90 12.38 156.92 328.70 3.05 2045 698 21 0 0.97 0.28 0.15 1.40 2014,2015,2016,2017,2018,2019
05008 Dr. Mojca Narat 201.57 0 72.85 112.69 0.67 549 82 14 0.43 0 0.87 0.14 1.44 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07914 Dr. Dušan Benčina 107.64 0 36.41 50.74 0.34 399 40 11 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
10412 Dr. Simon Horvat 434.98 35.50 234.07 310.74 1.55 984 123 18 0 0.21 0 0.21 0.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11906 Dr. Aleš Snoj 362.52 89.60 191.01 299.25 1.36 619 46 16 0 0.12 0.66 0.11 0.89 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13152 Dr. Damijan Vokač 5.88 0 0 0 0.02 47 15 5 0 0 0 2.04 2.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
13343 Dr. Nadja Kokalj Vokač 210.72 0 51.79 78.03 0.64 280 32 10 0 0 0 8.17 8.17 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15658 Dr. Simona Sušnik Bajec 251.37 56.67 130.14 177.90 0.92 538 39 15 0 0.03 0.21 0 0.24 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15747 Andreja Zagorac 100.19 0 33.11 47.95 0.32 121 18 9 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16361 Dr. Tanja Kunej 2105.02 253.56 593.58 1189.99 5.36 1152 245 16 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18205 Dr. Boris Zagradišnik 93.36 0 0 26.24 0.27 269 96 9 0 0 0 2.04 2.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
18851 Simona Varžič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18852 Suzana Zagorc-Lapuh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18853 Ljubica Šalgaj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
18981 Dr. Tatjana Kavar 0 0 0 0 0 279 52 9 0 0 0 0 0 2014
20135 Dr. Alenka Erjavec Škerget 5.88 0 0 0 0.02 99 17 7 0 0 0 2.04 2.04 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20200 Dr. Špela Stangler Herodež 96.18 0 0 0 0.26 160 112 5 0 0 0 4.09 4.09 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23779 Nina Brumec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
24298 Dr. Irena Oven 46.05 0 22.08 22.08 0.14 239 84 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24769 Dr. Gregor Gorjanc 1048.91 563.42 834.81 911.44 4.35 506 45 11 0 0 0 0.08 0.08 2015,2016,2017,2018,2019
27547 Dr. Zala Prevoršek 34.74 0 34.63 34.63 0.13 82 60 4 0 0 0 0 0 2018,2019
28180 Dr. Mojca Simčič 135.20 0 67.91 67.91 0.46 84 33 5 0 0.09 8.02 0 8.11 2016,2018,2019
28505 Dr. Jernej Ogorevc 201.07 0 43.36 118.72 0.65 167 110 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28506 Dr. Urška Sivka 0 0 0 0 0 9 3 3 0 0 0 0 0 2014
29430 Dr. Ivanka Cizelj 117.30 0 72.85 87.18 0.42 72 17 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017
30811 Dr. Danijela Krgović 75.21 0 41.73 41.73 0.26 60 24 5 0 0 0 0.31 0.31 2014,2017,2018,2019 2015
32581 Dr. Minja Zorc 326.03 0 70.92 119.06 1.00 162 43 6 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
33147 Dr. Luka Bolha 0 0 0 0 0 67 44 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2015
33151 Dr. David Stanković 80.72 0 46.95 46.95 0.28 63 22 5 0 0 0 0 0 2014,2015 2015
33997 Vesna Mrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
34333 Dr. Tine Pokorn 0 0 0 0 0 18 17 1 0 0 0 0 0 2018,2019 2017
34334 Dr. Jasmina Beltram 42.93 17.61 17.61 17.61 0.14 18 16 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34335 Dr. Saša Koprivec 22.10 0 18.78 18.78 0.08 4 3 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016 2016
34336 Dr. Andrej Renčelj 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2014,2015 2017
34506 Dr. Manuela Čitar 0 0 0 0 0 14 11 2 0 0 0 0 0 2016
35373 Dr. Ida Djurdjevič 124.75 0 36.78 65.12 0.39 18 7 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2018
37309 Jernej Bravničar 0 0 0 0 0 12 11 1 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
37602 Jelena Zurc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
37926 Julija Benko Miler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016
38146 Mag. Tanja Tesovnik 32.74 0 14.36 27.83 0.12 3 3 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
38858 Katja Skulj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2018,2019
39091 Mag. Nika Rihar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016,2017,2018,2019
51857 Mag. Neža Pogorevc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 7283.96 1028.74 2822.65 4201.27 23.20 5943 698 33 0.43 1.42 10.04 19.38 31.27
Izračun na število doktorjev 379.37 53.58 147.01 218.82 1.21 309.53 0.02 0.07 0.52 1.01 1.63
Izračun na FTE: 3.87 1882.16 265.82 729.37 1085.60 5.99 1535.66 0.11 0.37 2.59 5.01 8.08


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019