Program P4-0407

Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki

vodja programa Dr. Žel Jana


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
03765 Dr. Jana Žel 666.69 0 432.27 455.98 2.37 1479 130 21 0.96 3.20 4.72 1.24 10.00 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09864 Dr. Magda Tušek Žnidarič 396.23 21.25 220.96 292.81 1.42 532 47 12 0.61 0 0.04 0.01 0.66 2014,2015,2016,2017,2018,2019
25523 Dr. Polona Kogovšek 145.71 0 113.17 113.17 0.55 215 37 8 2.36 0.03 0.38 0 2.77 2014,2015,2016,2017,2018,2019
27827 Dr. Jon Gutierrez Aguirre 415.59 62.81 298.51 365.78 1.59 1009 80 19 1.10 0.41 0.03 0 1.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29616 Dr. David Dobnik 427.68 38.45 363.53 363.53 1.65 236 55 8 1.58 1.57 0.03 0.01 3.19 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32501 Dr. Tadeja Lukežič 126.32 16.05 26.30 72.62 0.42 29 12 4 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
35384 Dr. Denis Kutnjak 234.20 0 169.16 178.24 0.85 95 22 5 0.17 0 0.29 0.02 0.48 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2016
38081 Mag. Anja Pecman 61.32 0 25.40 44.26 0.21 17 15 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
39118 Mag. Arijana Filipić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
51352 Dr. Stephen Lewis Minger 0 0 0 0 0 266 266 1 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
Skupaj 2473.74 138.56 1649.30 1886.39 9.06 3523 266 31 6.78 5.21 5.49 1.28 18.64
Izračun na število doktorjev 325.49 18.23 217.01 248.21 1.19 463.55 0.89 0.69 0.72 0.17 2.45
Izračun na FTE: 2.50 989.50 55.42 659.72 754.56 3.62 1409.20 2.71 2.08 2.20 0.51 7.46


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019