Program P5-0018

Sistemi za podporo odločanju v digitalnem poslovanju

vodja programa Dr. Pucihar Andreja


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
16437 Dr. Andreja Pucihar 474.52 0 111.49 121.49 1.42 99 33 5 0 4.01 0.01 0 4.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01074 Dr. Vladislav Rajkovič 234.43 0 20.97 20.97 0.65 221 38 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
01851 Dr. Miroljub Kljajić 286.48 35.34 35.34 35.34 0.82 339 74 10 0 0 0 0 0 2014,2015,2016
05488 Dr. France Sevšek 181.91 0 68.06 110.25 0.61 129 23 8 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
07112 Dr. Robert Leskovar 228.47 0 63.82 63.82 0.69 23 9 3 0 1.22 0 0 1.22 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11422 Dr. Boštjan Gomišček 354.08 182.52 222.11 222.11 1.36 565 96 12 0 0 0 0 0 2014,2015
12476 Dr. Tomaž Kern 259.80 0 0 0 0.69 106 65 4 0 0 0 0.83 0.83 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15694 Dr. Andrej Škraba 438.73 0 15.95 15.95 1.19 118 14 7 0 0.09 0.01 0 0.10 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20840 Dr. Darja Rugelj 164.29 0 81.46 99.90 0.56 109 38 5 0 0.41 0.02 0.01 0.44 2014
22598 Dr. Mirjana Kljajić Borštnar 580.06 38.80 125.88 149.21 1.76 42 13 3 0 1.35 0.19 0 1.54 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23262 Dr. Uroš Rajkovič 340.00 31.50 107.55 136.71 1.09 44 22 3 0 0.05 0 0 0.05 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23452 Dr. Davorin Kofjač 595.97 40.61 56.56 56.56 1.70 95 13 6 0 0 0 0.02 0.02 2014,2015,2016,2017,2018,2019
28219 Dr. Andrej Starc 63.36 0 0 0 0.17 18 13 2 0 0 0 0 0 2018,2019
29803 Dr. Matjaž Maletič 772.39 216.96 293.83 303.83 2.60 180 43 8 0 0 0 0.03 0.03 2014,2015,2016,2017,2018,2019 2014
29804 Dr. Damjan Maletič 386.04 124.88 176.75 186.75 1.35 177 43 8 0 0.13 0.01 0.01 0.15 2015,2016,2017,2018,2019
29915 Dr. Anja Žnidaršič 809.48 160.80 312.89 312.89 2.69 37 19 3 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
50633 Mag. Doroteja Vidmar 96.08 0 20.00 20.00 0.28 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 6266.09 831.41 1712.66 1855.78 19.63 1626 96 22 0 7.26 0.24 0.91 8.41
Izračun na število doktorjev 474.70 62.99 129.75 140.59 1.49 123.18 0 0.55 0.02 0.07 0.64
Izračun na FTE: 1.50 4177.39 554.27 1141.77 1237.19 13.09 1084.00 0 4.84 0.16 0.61 5.61


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019