Program P5-0051

Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe

vodja programa Dr. Splichal Slavko


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
03661 Dr. Slavko Splichal 1499.10 263.33 498.65 638.65 4.94 142 35 7 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06154 Dr. Andrej Škerlep 88.99 0 82.70 82.70 0.36 0 0 0 0 0 0 0 0 2014
07633 Dr. Breda Luthar 188.00 0 0 120.00 0.58 84 31 4 0 0 0 0 0 2014
08714 Dr. Marko Lah 0 0 0 0 0 75 54 3 0 0 0 0 0 2014
10661 Dr. Janez Štebe 121.67 0 0 20.00 0.33 48 32 2 0 1.89 0.07 0 1.96 2016
15258 Dr. Melita Poler Kovačič 840.33 58.62 353.81 421.81 2.80 98 28 5 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
16116 Dr. Karmen Erjavec 1027.61 274.97 607.80 745.80 3.83 405 35 12 0 0 0 0 0 2014,2015
16370 Dr. Tanja Oblak Črnič 244.86 0 169.36 209.36 0.90 61 42 3 0 0 0 0 0 2014
22286 Dr. Metka Kuhar 360.90 55.95 133.13 153.13 1.19 36 15 3 1.13 0 0.17 0 1.30 2014,2015,2016,2017
22331 Dr. Maruša Pušnik 177.70 0 48.37 141.70 0.59 31 8 4 0 0 0 0 0 2014
24365 Dr. Dejan Jontes 70.50 0 0 40.00 0.22 8 5 1 0 0 0 0 0 2014
25828 Dr. Vesna Laban 47.06 0 0 40.00 0.16 2 2 1 0 0 0 0 0 2014
26349 Dr. Ilija Tomanić Trivundža 672.85 115.93 500.76 500.76 2.53 26 15 3 0 0 0 0.01 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29056 Dr. Aleksander Sašo Slaček Brlek 586.49 50.09 404.78 464.78 2.17 13 5 2 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29384 Dr. Igor Vobič 1166.15 369.76 684.75 858.08 4.39 57 13 4 0 0.28 0.01 0 0.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
30580 Dr. Andreja Trdina 31.00 0 0 30.00 0.10 8 6 1 0 0 0 0 0 2014 2016
30964 Mag. Boris Mance 297.34 85.00 250.68 250.68 1.19 5 3 2 0 0.01 0 0 0.01 2014,2015,2016,2017,2018,2019
31973 Dr. Jernej Amon Prodnik 1194.85 120.00 743.26 780.21 4.29 34 12 3 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
32353 Jasna Jugovič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
33093 Dr. Pika Založnik 67.17 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0 0 2014 2014
34127 Mag. Tomaž Pušnik 258.45 0 257.85 257.85 1.03 4 4 1 0 0 0 0 0 2015,2016,2017
52077 Mag. Jan Kostanjevec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 8941.02 1393.65 4735.90 5755.51 31.78 1019 54 17 1.13 2.19 0.25 0.01 3.58
Izračun na število doktorjev 993.45 154.85 526.21 639.50 3.53 113.22 0.13 0.24 0.03 0 0.40
Izračun na FTE: 2.67 3348.70 521.97 1773.75 2155.62 11.90 381.65 0.42 0.82 0.09 0 1.34


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019