Program P5-0070

Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij

vodja programa Dr. Kalc Aleksej


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
17057 Dr. Aleksej Kalc 1596.98 231.61 588.44 828.44 5.09 9 2 2 0 0 0.13 0.01 0.14 2014,2015,2016,2017,2018,2019
04926 Dr. Marjan Drnovšek 140.00 0 0 50.00 0.40 2 1 1 0 0 0 0 0 2014
05801 Dr. Janja Žitnik Serafin 885.10 0 158.42 398.42 2.74 26 11 2 0 0.02 0.03 0.01 0.06 2014,2015,2016,2017,2018,2019
08369 Dr. Mirjam Milharčič Hladnik 1333.01 115.81 540.70 790.70 4.52 28 6 3 0 0.33 0.11 0.01 0.45 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11240 Dr. Marinka Lukšič-Hacin 823.73 115.81 191.63 291.63 2.60 15 9 2 0 2.09 0.47 0.02 2.58 2014,2015,2016,2017,2018,2019
17547 Špela Marinšek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19251 Dr. Nataša Rogelja Caf 754.17 108.95 538.54 578.54 2.83 13 4 3 0 1.00 0.02 0 1.02 2014,2015,2016,2017,2018
20379 Dr. Jernej Mlekuž 1500.95 224.76 673.62 903.62 5.20 22 8 3 0 0.70 0.09 0.02 0.81 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20685 Dr. Jure Gombač 398.30 0 78.55 98.55 1.18 9 7 2 0 0.69 0.07 0 0.76 2014,2015,2016,2017,2018,2019
23510 Dr. Kristina Toplak 472.14 28.95 164.57 204.57 1.53 5 3 1 0 2.07 0 0 2.07 2014,2015,2016,2017,2018,2019
26502 Dr. Martina Bofulin 326.69 0 150.86 230.86 1.12 1 1 1 0 0.47 0 0 0.47 2017,2018
29360 Dr. Mojca Vah Jevšnik 115.19 0 37.91 77.91 0.39 12 9 2 0 0 0 0 0 2018,2019
32551 Dr. Marijanca Ajša Vižintin 860.80 115.81 529.18 689.18 3.19 6 3 2 0 0.13 0.16 0 0.29 2015,2016,2017,2018,2019
32773 Mateja Gliha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2014,2015,2016,2017,2018,2019
37540 Mag. Jerneja Brumen 52.94 0 0 40.00 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 2015,2016,2017,2018,2019
50581 Mag. Maja Gostič 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017,2018,2019
Skupaj 9260.00 941.70 3652.42 5182.42 30.96 135 11 5 0 7.50 1.08 0.07 8.65
Izračun na število doktorjev 964.58 98.09 380.46 539.84 3.23 14.06 0 0.78 0.11 0.01 0.90
Izračun na FTE: 3.26 2840.49 288.87 1120.37 1589.70 9.50 41.41 0 2.30 0.33 0.02 2.65


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019