Program P5-0100

Prostorsko načrtovanje

vodja programa Dr. Goličnik Marušić Barbara


Kategorizacija po metodologiji ARRS (2014-2019)
Šifra Ime in priimek Upoš. tč. A'' A' A1/2 A1 CI10 CImax h-
indeks
A32 A31 A33 A345 A3 Leta članstva MR leto doktorata
20692 Dr. Barbara Goličnik Marušić 523.85 30.79 247.50 287.50 1.78 85 65 3 0 2.29 0 0 2.29 2014,2015,2016,2017,2018,2019
06186 Franc Zakrajšek 49.93 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0.57 0.07 0 0.64 2014,2015,2016
06255 Mag. Barbara Černič Mali 237.62 0 126.20 139.53 0.80 3 3 1 0 2.72 0 0 2.72 2014,2015,2016,2017,2018,2019
09803 Mag. Andrej Gulič 604.84 0 0 0 1.61 0 0 0 0 1.77 0 0 1.77 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10488 Dr. Richard Sendi 799.99 71.64 352.14 412.14 2.68 24 13 3 0 0.15 0.77 0.05 0.97 2014,2015,2016,2017,2018,2019
10532 Mag. Ina Šuklje Erjavec 157.60 0 18.48 45.15 0.46 4 3 1 0 0 0.37 0.01 0.38 2014,2015,2016,2017,2018,2019
11296 Sergeja Praper Gulič 45.14 0 0 0 0.12 0 0 0 0 2.92 0 0 2.92 2014,2015,2016,2017,2018,2019
15509 Dr. Aljaž Plevnik 97.78 0 0 0 0.26 18 18 1 0.59 3.37 1.67 0.08 5.71 2014,2015,2016,2017,2018,2019
19273 Boštjan Cotič 71.99 0 0 0 0.19 0 0 0 0 3.37 0.05 0 3.42 2014,2015,2016,2017,2018,2019
20404 Dr. Vlasta Vodeb 136.50 0 48.58 48.58 0.42 3 3 1 0 2.01 0.20 0.05 2.26 2014,2015,2016,2017,2018,2019
21873 Dr. Igor Bizjak 197.27 53.19 53.19 53.19 0.65 15 15 1 0 0.33 0.04 0 0.37 2016,2017,2018,2019
22574 Dr. Nataša Viršek Ravbar 506.99 76.43 89.07 151.58 1.56 338 63 10 0 0.43 0 0.03 0.46 2014,2015,2016,2017
22631 Dr. Matej Nikšič 267.75 53.21 146.83 168.16 0.96 99 96 2 0 0.83 0 0.03 0.86 2017,2018,2019
23488 Dr. Boštjan Kerbler 1405.56 71.64 545.19 585.19 4.55 53 8 5 0 0 0.23 0 0.23 2014,2015,2016,2017,2018,2019
24037 Dr. Damjana Gantar 364.82 55.63 214.01 214.01 1.29 3 1 1 0 0 0.13 0 0.13 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29241 Barbara Mušič 60.82 0 0 0 0.16 2 2 1 0 0.47 0 0.16 0.63 2014,2015,2016,2017,2018,2019
29242 Dr. Luka Mladenovič 7.84 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 2018,2019
39177 Mag. Luka Nerad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2016
51689 Dr. Vita Žlender 0 0 0 0 0 14 14 1 0 0 0 0 0 2018,2019
Skupaj 5536.29 412.53 1841.19 2105.03 17.64 656 96 13 0.59 21.23 3.53 0.41 25.76
Izračun na število doktorjev 675.16 50.31 224.54 256.71 2.15 80.00 0.07 2.59 0.43 0.05 3.14
Izračun na FTE: 4.28 1293.53 96.39 430.18 491.83 4.12 153.27 0.14 4.96 0.82 0.10 6.02


Leta članstva - pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 so za člane upoštevane objave v obdobju 2014-2019 za leta, v katerih je bil član v zadnjem obdobju financiranja član programske skupine.
Pri upoštevanih točkah, A', A'' in A1/2 je pri izračunu upoštevana veda, ki izhaja iz prvega raziskovalnega področja raziskovalca, vpisanega v bazah SICRIS (COBISS) in evidencah agencije na dan zaključka javnega razpisa.
MR leto doktorata - pri raziskovalcih z doktoratom, ki so bili v zadnjem obdobju financiranja programa mladi raziskovalci, je pri izračunu števila doktorjev upoštevano leto doktorata.
A3 - sredstva izven ARRS (2013-2017)


Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI: 4. 4. 2019
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 10. 1. 2019
Datum ažuriranja baze SNIP (polletno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 4. 4. 2019